حفاظت فیزیکی

مسئولیت نظارت و مراقبت از مجتمع را عهده‌دار بوده و بر اساس دستورالعمل ابلاغی موارد ذیل را پایش و به حراست محیط گزارش می‌نماید:


1- کنترل و نظارت بر ورود و خروج پرسنل و ارباب رجوع

2- کنترل بخش‌ها و اماکن تحت نظارت و گزارش عملکرد روزانه به واحد مربوطه

3- گشت سیار، و اعلام موارد اضطراری شامل حوادث و بررسی موارد درخواستی از طرف همکاران درمانی و مجتمع


جهت سهولت در دسترسی به همکاران حفاظت فیزیکی شماره تماس مستقیم:

مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) :                           2819

بیمارستان امام خمینی(ره):                                  2654 و 2813

بیمارستان ولی‌عصر(عج):                                      2308 و 2330

انستیتو کانسر:                                                       2595

مدیر کشیک انتظامات:                                              2820