ایمیل


Email


( انتقادات، گزارشات و شکایاتی قابل پیگیری خواهند بود که دارای مشخصات فرد ارسال کننده، شامل اسم وشماره تماس باشند)


تلفن : 61190

نمابر: 66581615

سامانه پیام کوتاه: 10006579

آدرس پستی: تهران، انتهای بلوار کشاورز کد پستی: 1419733141

پست الکترونیک: آدرس ایمیل جهت جلوگیری از رباتهای هرزنامه محافظت شده اند، جهت مشاهده آنها شما نیاز به فعال ساختن جاوا اسكریپت دارید