مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

شماره تلفن های ضروری در سطح شهر تهران و مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

 

 

در راستای ایجاد هماهنگی و تسریع در پاسخگویی به خدمت گیرندگان محترم شماره تلفن های ضروری در سطح شهر تهران و مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) در اختیار مراجعان گرامی قرار می گیرد.


تکمیل فرم ارزیابی عملکرد سال ۹۸ کارکنان قراردادی

 

تکمیل فرم ارزیابی عملکرد ۹۸ کارکنان قراردادی در سامانه http://arzyabi.tums.ac.ir

 جشنواره زمستانه مسابقات ورزشی به مناسبت دهه مبارک فجر

 

 

برگزاری جشنواره زمستانه مسابقات ورزشی به مناسبت دهه مبارک فجر در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)