مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

اطلاع رسانی دهمین کنگره سرطان پستان همزمان با سومین کنگره ملی طب فراگیر و کنگره ملی سارکوم


برگزاری کارگاه تعیین حجم نمونه درمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

کارگاه تعیین حجم نمونه باهدف ارتقای توانمندی دستیاران بخش گوش و حلق و بینی برگزار شد.


برگزاری کارگاه مقاله‌نویسی سطح (۱) درمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

کارگاه مقاله‌نویسی سطح (۱) باهدف ارتقای توانمندی اعضای هیئت‌علمی مجتمع برگزار شد.


برگزاری چهارمین جلسه کمیته تریاژ درمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

در چهارمین جلسه کمیته تریاژ گزارش ارائه نتایج جلسه‌های ارتباط عملکردی بین تریاژ و سایر واحدهای اورژانس ارائه و تصمیمات مقتضی در این خصوص اتخاذ شد.


انتصاب دکتر مجتبی فاضل به سمت سرپرست بخش کودکان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

دکتر صادق نیت، رئیس مجتمع در حکمی دکتر مجتبی فاضل به سمت سرپرست بخش کودکان مجتمع منصوب کرد.


انجام موفقیت‌آمیز عمل پیوند قلب وریه و کلیه از یک بیمار مرگ مغزی و نجات جان دو بیمار درمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

هم‌زمان قلب و کلیه و ریه جوان ۲۱ ساله یزدی که دچار مرگ مغزی شده بود به دو بیمار بستری درمجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) اهدا شد.


برگزاری آموزش آبشاری استانداردهای اعتبار بخشی ملی بیمارستان‌های ایران حیطه مدیریت خطر حوادث و بلایا در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

آموزش آبشاری استانداردهای اعتباربخشی ملی بیمارستان‌های ایران حیطه مدیریت خطر حوادث و بلایا در محل بخش ICU کانسر با همکاری عصمت سعیدی سرپرستار بخش و سایر کارکنان پرستاری، خدمات و کمک بهیار برگزار شد.


بازدید مدیریتی ایمنی از بخش عفونی زنان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

در بازدید مدیریتی ایمنی از بخش عفونی زنان مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه واحد که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد بحث و تبادل‌نظر شد.


بازدید مدیریتی ایمنی از بخش ICU توراکس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

در بازدید مدیریتی ایمنی از بخش ICU توراکس مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه واحد که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد بحث و تبادل‌نظر شد.


جلسه کمیته مرگ‌ومیر پری ناتال مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) برگزار شد

جلسه کمیته مرگ‌ومیر پری ناتال مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) باهدف کاهش مرگ‌ومیر با حضور گروه‌های پزشکی زنان، نوزادان و سایر اعضای اصلی کمیته تشکیل شد.