مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

خدمات قابل ارائه و تعرفه ها

 

 

خدمات قابل ارائه و تعرفه ها

ارائه خدمات گردشگری سلامت طبق بسته های خدماتی  و با هزینه های پیشنهادی زیر قابل انجام است:

نام خدمت قیمت پیشنهادی به دلار جهت بیماران بین الملل
پیوند کبد ۳۰۰۰۰
پیوند کلیه ۸۰۰۰
پیوند مغز استخوان بزرگسالان ۱۵۰۰۰
پیوند مغز استخوان کودکان ۲۰۰۰۰