مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

هزینه های خدمات درمانی در ایران

 

 

هزینه های خدمات درمانی در ایران چه میزان است ؟

در مقایسه با کشورهای اروپایی هزینه های درمانی در ایران ، ۳۵ درصد  کشورهای اروپای غربی است. حتی در مقایسه با کشور ترکیه هزینه های درمانی ایران ۵۰ درصد  هزینه های درمانی آن کشور می باشد . به همین دلیل ایران همواره به عنوان یک قطب گردشگری سلامت در منطقه مطرح می باششگران داشته باشند

خدمات ارائه شده در واحد بیماران بین‌الملل بیمارستان رضوی

مشاوره حضوری و مجازی با پزشکان واحد بیماران بین‌الملل

– ارتباط و ارسال پرونده قبل از مراجعه حضوری

تعیین پزشک معالج و اعلام به بیمار قبل از پذیرش

– ارائه خدمات Fast Tract

ارائه خدمات VIP

رزرو هتل

ارائه خدمات ترجمه رایگان در زمان حضور در بیمارستان

پیگیری روند درمان و بهبودی پس از ترخیص     

توانمندی های ایران در زمینه گردشگری سلامت

۱.چشمه های آب گرم و آبهای معدنی

۲.گنبدهای نمکی و پتانسیل های ایران (نمک غار درمانی یا نمک درمانی )

۳.طبیعت گردی (اکوتوریسم)

۴.توریسم پزشکی و پتانسیل های ایران