مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

معرفی تیم IPD مجتمع بیمارستانی

 

 

مسئول واحد IPD:

دکتر محمد طاهر فوق تخصص بیماری های گوارش و کبد, استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

 

 

کارشناس واحد IPD:

فرزانه صدری, کارشناس پرستاری, سوپروایزر ارشد مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)

شماره تماس: ۰۹۱۲۲۰۸۶۴۲۸  – ۰۹۳۹۲۰۸۶۴۲۸

پست الکترونیک: Fsadri.transplant@gmail.com