مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

گالری اعضای هیات علمی پیشکسوت و سابق

 

 

پرفسور رشید معصومی

پرفسور رشید معصومی

پروفسور حسن هاشمیان

پروفسور حسن هاشمیان

پروفسور شارل ابرلن

پروفسور شارل ابرلن

دکتر داوود کاظمی

دکتر داوود کاظمی

دکتر حسن علوی

دکتر حسن علوی

دکتر جهانگیروثوقی

دکتر جهانگیروثوقی

دکتر پرویز رصدی

دکتر پرویز رصدی

دکتر ایرج ناظری

دکتر ایرج ناظری

دکتر اکبر غفاریان

دکتر اکبر غفاریان

دکتر اسکندر اخوان ذاکری

دکتر اسکندر اخوان ذاکری

دکتر منصور سادات اخوی

دکتر منصور سادات اخوی

دکتر محمدعلی نیکخو

دکتر محمدعلی نیکخو

دکتر محمدحسن خردپیر

دکتر محمدحسن خردپیر

دکتر محمد جهانگیر

دکتر محمد جهانگیر

دکتر محسن نفیسی

دکتر محسن نفیسی

دکتر کاظم آملی

دکتر کاظم آملی

دکتر فریدون علاء

دکتر فریدون علاء

دکتر غلامعلی مظفریان

دکتر غلامعلی مظفریان

دکتر شهریار قندی

دکتر شهریار قندی

دکتر شکوه اقدس محامدی

دکتر شکوه اقدس محامدی

دکتر سیدعباس صادقی

دکتر سیدعباس صادقی

دکتر سیدضیاء شمسا

دکتر سیدضیاء شمسا

دکتر سیدحمید میرخانی

دکتر سیدحمید میرخانی

دکتر سید نصرالله سیار

دکتر سید نصرالله سیار

دکترسیدحمید میرخانی

دکترسیدحمید میرخانی

دکتر یحیی عقیقی

دکتر یحیی عقیقی

دکتر هوشنگ صادقی نژاد

دکتر هوشنگ صادقی نژاد

دکتر نورالدین هادوی

دکتر نورالدین هادوی

دکتر ناصر عندلیب

دکتر ناصر عندلیب

دکتر مهدی قوامیان

دکتر مهدی قوامیان

دکتر منوچهر اقبال

دکتر منوچهر اقبال

دکتر ابراهیم چهرازی

دکتر ابراهیم چهرازی

Unknown

Unknown

دکتر صادق پیروز عزیزی

دکتر صادق پیروز عزیزی

دکتر حبیب الله خورسندی

دکتر حبیب الله خورسندی

دکترمحمدعابدی پور

دکترمحمدعابدی پور

دکترعلیرضاشریفی

دکترعلیرضاشریفی

دکترسیدعلی متینی

دکترسیدعلی متینی

دکتر ارسلان محمودی

دکتر ارسلان محمودی

دکتر احمد فرهاد معتمد

دکتر احمد فرهاد معتمد

دکتر احمد ربانی

دکتر احمد ربانی

دکتر احمد آژیر

دکتر احمد آژیر

دکتر ابوالقاسم قائمی

دکتر ابوالقاسم قائمی

دکتر ابوالقاسم پیرنیا

دکتر ابوالقاسم پیرنیا

دکتر ابراهیم سمیعی

دکتر ابراهیم سمیعی

دکتر تقی منتخب

دکتر تقی منتخب

دکتر پرویز کابلی

دکتر پرویز کابلی

دکتر پرویز جبل عاملی

دکتر پرویز جبل عاملی

دکتر پاشا محققی

دکتر پاشا محققی

دکتر بهمن کاظمیان

دکتر بهمن کاظمیان

دکتر امیرمهدی نوربخش

دکتر امیرمهدی نوربخش

دکتر اسماعیل تشید

دکتر اسماعیل تشید

دکتر حسن محقق یزدی

دکتر حسن محقق یزدی

دکتر حسن طباطبایی

دکتر حسن طباطبایی

دکتر حسن سلطانی نیا

دکتر حسن سلطانی نیا

دکتر حسن زمانی

دکتر حسن زمانی

دکتر چنگیز امیری

دکتر چنگیز امیری

دکتر جواد وزیرزاده

دکتر جواد وزیرزاده

دکتر جلال بریمانی

دکتر جلال بریمانی

دکتر داوود فروزان پور

دکتر داوود فروزان پور

دکتر داریوش شیروانی نژاد

دکتر داریوش شیروانی نژاد

دکتر حمید مجیدی آهی

دکتر حمید مجیدی آهی

دکتر حسین علاقه بند

دکتر حسین علاقه بند

دکتر حسین رضاعی

دکتر حسین رضاعی

دکتر حسین رحمتیان

دکتر حسین رحمتیان

دکتر حسنعلی فردین

دکتر حسنعلی فردین

دکتر صادق مختارزاده

دکتر صادق مختارزاده

دکتر صادق صبا

دکتر صادق صبا

دکتر شمس شریعت تربقان

دکتر شمس شریعت تربقان

دکتر شعبان شامخ

دکتر شعبان شامخ

دکتر سید نورالدین ظهیر الاسلام

دکتر سید نورالدین ظهیر الاسلام

دکتر ریحان الله سرلتی

دکتر ریحان الله سرلتی

دکتر رضا شریف

دکتر رضا شریف

دکتر عطاء الله طوسی

دکتر عطاء الله طوسی

دکتر عبدالصمد رفعت

دکتر عبدالصمد رفعت

دکتر عباسقلی عبادی

دکتر عباسقلی عبادی

دکتر عباس مومن زاده

دکتر عباس مومن زاده

دکتر عباس صرام

دکتر عباس صرام

دکتر عباس سلطانپور

دکتر عباس سلطانپور

دکتر صادق نظام مافی

دکتر صادق نظام مافی

دکتر علی فر

دکتر علی فر

دکتر علی راسخ

دکتر علی راسخ

دکتر علی اشرف ثابتی

دکتر علی اشرف ثابتی

دکتر علی علیمحمدی

دکتر علی علیمحمدی

دکتر علی اکبر مرشد

دکتر علی اکبر مرشد

دکتر علاء الدین منوچهری

دکتر علاء الدین منوچهری

دکتر عطارد مجتبایی

دکتر عطارد مجتبایی

دکتر فتح الله فرزد

دکتر فتح الله فرزد

دکتر غلامعلی بینش ور

دکتر غلامعلی بینش ور

دکتر غلامرضا ولی زاده

دکتر غلامرضا ولی زاده

دکتر غلامرضا شیخ

دکتر غلامرضا شیخ

دکتر غلامحسین مصدق

دکتر غلامحسین مصدق

دکتر غلامحسین مصدق

دکتر غلامحسین مصدق

دکتر علیمحمد میر

دکتر علیمحمد میر

دکتر محمدعلی میر

دکتر محمدعلی میر

دکتر محمدعلی عنصری

دکتر محمدعلی عنصری

دکتر محمدعلی مولوی

دکتر محمدعلی مولوی

دکتر محمدعلی راشد

دکتر محمدعلی راشد

دکتر محمد مرشد

دکتر محمد مرشد

دکتر محمد قریب

دکتر محمد قریب

دکتر محمد علیم مروستی

دکتر محمد علیم مروستی

دکتر محمد صدری

دکتر محمد صدری

دکتر محمد حسین ماندگار

دکتر محمد حسین ماندگار

دکتر محسن مهاجر

دکتر محسن مهاجر

دکتر محسن مهاجر ایروانلو

دکتر محسن مهاجر ایروانلو

دکتر کمال الدین دهشیری

دکتر کمال الدین دهشیری

دکتر فضل الله معتضدی

دکتر فضل الله معتضدی

دکتر فریدون زنگنه

دکتر فریدون زنگنه

دکتر منصور هاشمی راد

دکتر منصور هاشمی راد

دکتر منصور گل سرخی

دکتر منصور گل سرخی

دکتر منصور روغنی

دکتر منصور روغنی

دکتر مرتضی مشایخی

دکتر مرتضی مشایخی

دکتر مرتضی صمیمی

دکتر مرتضی صمیمی

دکتر محمود لطفی

دکتر محمود لطفی

دکتر محمود کبیری

دکتر محمود کبیری

دکتر ناصر مهدوی

دکتر ناصر مهدوی

دکتر مهدی ورقا

دکتر مهدی ورقا

دکتر مهدی پزشکان

دکتر مهدی پزشکان

دکتر موسی زرگر

دکتر موسی زرگر

دکتر منوچهر معتمد

دکتر منوچهر معتمد

Unknown

Unknown

دکتر منوچهر رهبر

دکتر منوچهر رهبر

دکتر هوشنگ احسانی

دکتر هوشنگ احسانی

دکتر هاشمی طرقی

دکتر هاشمی طرقی

دکتر هادی مودب میرفخرائی

دکتر هادی مودب میرفخرائی

دکتر نواب

دکتر نواب

دکتر نصرت الله عاملی

دکتر نصرت الله عاملی

دکتر نصرت الله باستان

دکتر نصرت الله باستان

دکتر نصرالله مقتدر مژدهی

دکتر نصرالله مقتدر مژدهی

دکتر یحیی پویا

دکتر یحیی پویا

تصاویر اعضای هیات علمی پیشکسوت و سابق

تصاویر اعضای هیات علمی پیشکسوت و سابق