مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

گالری اتاق عمل های بیمارستان ولیعصر(عج)

 

 

1 (1)

۱ (۱)

1 (2)

۱ (۲)

1

۱