مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

گالری اتاق عمل های بیمارستان امام خمینی(ره)

 

 

اتاق عمل ارتوپدی

اتاق عمل ارتوپدی

اتاق عمل اورولوژی

اتاق عمل اورولوژی

اتاق عمل جراحی 3 و 4

اتاق عمل جراحی ۳ و ۴

اتاق عمل جراحی اعصاب

اتاق عمل جراحی اعصاب

اتاق عمل جراحی پلاستیک سال

اتاق عمل جراحی پلاستیک سال

اتاق عمل جراحی قلب

اتاق عمل جراحی قلب

اتاق عمل جراحی یک

اتاق عمل جراحی یک

اتاق عمل لاپاراسکوپی بخش جراحی یک

اتاق عمل لاپاراسکوپی بخش جراحی یک