مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

کلینیک ویژه شیفت عصر

اسامی پزشکان عصر کلینیک ویژه مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
نام درمانگاه شنبه  یکشنبه  دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه 
نام پزشک  نام پزشک  نام پزشک  نام پزشک  نام پزشک 
ارتوپدی

۲۵-۶۱۱۹۲۲۲۴

دکتر میرزاشاهی

 دکتر صابری

دکتر باقری

 دکتر میرزاشاهی

دکتر زارعی دکتر زارعی

دکتر فرهود

دکتر باقری
اورولوژی

۶۱۱۹۲۲۵۲

دکتر اینانلو دکتر طاهری دکتر امینی دکتر امینی دکتر طاهری 
جراحی عمومی

۶۱۱۹۲۲۳۱

         
پوست

۴-۶۱۱۹۲۲۴۳

دکتر شکوئی نژاد دکتر حمزه لو دکتر صفاریان دکتر حمزه لو  
درد دکتر یوسف شاهی دکتر امامی دکتر ماجدی دکتر ماجدی  
جراحی قلب اطفال

۶۱۱۹۲۲۳۲

  دکتر میرزاآقایان      
داخلی

۶۱۱۹۲۲۳۶

دکتر پازوکی دکتر خواجویراد دکتر عباسی زاده دکتر کریم پور دکتر رسولی
روماتولوژی۶۱۱۹۲۲۷۶   دکتر افشاری      
ریه

 ۶۱۱۹۲۲۷۹

دکتر رحیمی   دکتر رحیمی   دکتر اسدی(مشاوره کبد)
عفونی

۶۱۱۹۲۲۴۹

  دکتر جعفری

 دکتر دهقان

دکتر سیفی دکتر صالحی دکتر حسن نژاد
قلب

۶۱۱۹۲۱۹۹

دکتر طاووسی

 دکتر کوثری

دکتر شرافتی دکتر مهرپویا

 دکتر صادقیان 

دکتر سرداری دکتر رحمانی
گوارش

۶۱۱۹۲۲۷۲

دکترآله طه 

 دکتر البرزی

دکتر تسلیمی دکتر البرزی دکتر روشن  
کلیه

۲۲۲۰ ۶۱۱۹

دکتر علمداری دکتر گتمیری دکتر مینو دکتر نجفی دکتر گتمیری
درمانگاه جراحی عصاب دکتر جوادی دکتر زینلی زاده

دکتر استاد رحیمی

دکتر زینلی زاده دکتر استاد رحیمی(نوبت عمل) دکتر زینلی زاده دکتر جوادی
درمانگاه زنان دکتر شیخ حسنی(انکولوژی) دکتر دلدار(کف لگن) دکتر قنبری(عمل شده) دکتر اخوان(انکولوژی)

دکتر زمانی

 
درمانگاه جراحی قلب بزرگسالان دکتر صالحی

 دکتر رحمانیان

  دکتر رحمانیان

دکتر صالحی 

دکتررحمانیان

دکتر بخشنده(چرخشی)

دکتر بخشنده
درمانگاه پزشکی ورزشی

۶۱۱۹۲۲۸۱

دکتر حلبچی   دکتر حلبچی   دکتر علیزاده
درمانگاه روان تنی   دکتر شاه منصوری دکتر جعفری نیا    
فارماکوتراپی   دکتر خلیلی   دکتر دشتی  
نوار عصب و عضله   دکتر کاظمی   دکتر کاظمی  
درمانگاه غدد دکتر همت آبادی   دکتر ربیع زاده