مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

واحد داروخانه و تجهیزات اورژانس

 

 

این واحد در طبقه اول مرکز اورژانس مجتمع قرار دارد و به صورت شبانه روزی پاسخگوی نیازهای بخشها و واحدهای اورژانس، ICU اورژانس و اتاق عمل های اورژانس برای تامین دارو و تجهیزات مصرفی میباشد. سرپرست داروخانه جناب آقای دکتر خدادادی و مسئول فنی داروخانه سرکار خانم دکتر میرمؤزی و مدیر داروخانه جناب آقای قدیری میباشند. به همت مسئولین و پرسنل دلسوز و کارآمد این واحد، داروخانه اورژانس از نظر تنوع و امکانات دارویی و تجهیزات مصرفی ضروری در کل کشور، جز واحد های منحصر به فردر است.