مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

واحد داروخانه و تجهیزات اورژانس

 

 

 

این واحد در طبقه اول مرکز اورژانس مجتمع بیمارستانی قرار دارد که به صورت شبانه روزی پاسخگوی نیازهای بخشها و واحدهای اورژانس،

ICU اورژانس و اتاق عمل های اورژانس برای تامین دارو و تجهیزات مصرفی میباشد.

مدیر داروخانه اورژانس جناب آقای دکتر خدادادی و مسئول فنی داروخانه سرکار خانم دکتر میرمعزی می باشند. به همت مسئولین و پرسنل

دلسوز و کارآمد این واحد، داروخانه اورژانس از نظر تنوع و امکانات دارویی و تجهیزات مصرفی ضروری در کل کشور، جز واحد های منحصر به

فرد است.