مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

معرفی فعالیتهای علمی و آموزشی در مرکز اورژانس

با توجه به استقرار دفتر گروه آموزشی طب اورژانس در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، فعالیت های آموزشی متنوعی در مرکز اورژانس مجتمع در رده های مختلف در حال انجام است.

◊آموزش بالینی کارآموزی:

شامل راند های آموزشی، گزارش صبحگاهی، انجام پروسیجرهای شایع تحت نظارت، برکزاری کارگاه هایBLS ، برخورد اولیه با صدومان ترومایی و اداره راه هوایی پایه. مسئول آموزش کارآموزی، سرکار خانم دکتر آتوسا اخگر استادیار گروه آموزشی طب اورژانس هستند.

◊آموزش بالینی کارورزی:

شامل راندهای آموزشی، گزارش صبحگاهی، انجام پروسیجرهای شایع اورژانس، انجامInitial assessment بیماران، مشارکت در تیم تروما، مشارکت در تیم احیا، انجام مراقبت و ترمیم زخم و در اتاق عمل سرپایی، آموزش کارگاهی با عناوین BLS/ACLS ، کارگاه Trauma Care و کارگاه اداره راه هوایی پایه تا پیشرفته. مسئول آموزش کارورزی سرکار خانم دکتر آتوسا اخگر استادیار گروه طب اورژانس هستند.

◊آموزش بالینی تخصصی طب اورژانس:

شامل راندهای تخصصی، گزارش صبحگاهی، آموزشهای متنوع کارگاهی و سخنرانی بر اساس کریکولوم تخصصی طب اورژانس، آموزش پروسیجرهای تخصصی. مسئول آموزش دستیاری آقای دکتر سید هادی میرفضائلیان استادیار گروه طب اورژانس میباشند.

◊برگزاری روزانه جلسات گزارش صبحگاهی

◊برگزاری کلاسهای آموزشی تخصصی در سالن آمفی تئاتر اورژانس (ولیعصر)

◊برگزاری کارگاه های سونوگرافی بر بالین متمرکز بر مراقبت بحرانی (Acute Care)

◊برگزاری کارگاه های اداره راه هوای پیشرفته با تجهیزات پیشرفته لارنگسکوپی

◊برگزاری کارگاه های Acute Trauma Care و همکاری در برگزاری دوره ATLS

◊برگزاری کنفرانسهای ماهانه مشترک تروما با همکاری بخش های جراحی عمومی، ارتوپدی، جراحی مغز و اعصاب، بیهوشی و مراقبت های ویژه، رادیولوژی به صورت موردی سایر بخشهای تخصصی و فوق تخصصی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

◊برگزاری ژورنال کلاب ماهانه

◊برگزاری جلسات معرفی بیماران پیچیده و آموزشی

◊برگزاری جلسات بحث و گفتگو اخلاق در پزشکی