مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

فرم گزارش خطا/وقایع ناخواسته

گزارش خطا - وقایع

  • این فیلد برای اعتبار سنجی است و باید بدون تغییر باقی بماند .