مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

دومین جلسه بررسی سنجه های اعتباربخشی محور بیهوشی و اتاقهای عمل بیمارستان امام خمینی (ره) برگزار شد

دومین جلسه بررسی سنجه‌های اعتباربخشی محور بیهوشی و اتاق‌های عمل بیمارستان امام خمینی (ره) با حضور جمعی از سوپروایزان، سرپرستاران اتاق‌های عمل و کارشناسان واحد بهبود کیفیت برگزار شد.به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستان امام خمینی (ره)، از سری جلسات پایش و سنجش کیفیت واحد بهبود کیفیت مجتمع دومین جلسه بررسی سنجه‌های اعتباربخشی محور بیهوشی و اتاق‌های عمل بیمارستان امام خمینی (ره) با حضور دکتر علیرضا کاظمینی رئیس بیمارستان امام خمینی (ره)، دکتر امیرحسین اورندی اتند بیهوشی، امیر رجبی مسول بهبود کیفیت و جمعی از سوپروایزان، سر پرستاران اتاق های عمل و کارشناسان واحد بهبود کیفیت دوشنبه ۲۵ آذر ماه ۹۸ در سالن شورای ریاست برگزار شد.
در این جلسه در خصوص سنجه‌های محور بیهوشی و اتاق عمل‌های بیمارستان امام خمینی (ره) موردبحث و بررسی و راهکارهای اصلاحی برای هرکدام از سنجه‌ها ارائه شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *