مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

درمانگاه اورولوژی


 

رئیس درمانگاه: دکتر محسن آیتی افین                          
مدرک تحصیلی :  متخصص ارولوژی و فلوشیپ جراحی سرطان های دستگاه ادراری
رتبه علمی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران 

پست الکترونیک:

 

 

 

 


 

منشی درمانگاه: عدیله حسین زاده          شماره تماس مستقیم: ۶۱۱۹۲۲۵۲- ۰۲۱               شماره تماس داخلی: ۲۲۵۲

 


 

سرپرستار درمانگاه :                                       شماره تماس مستقیم :                      شماره تماس داخلی:

 


 

معرفی درمانگاه:

 

 


 

برنامه درمانگاه:

 

 


 

نحوه نوبت دهی:

 


 

فرآیندهای درمانی و جاری درمانگاه:

 

⇐ مراجعه بیماران به درمانگاه ارولوژی و انجام پذیرش تشکیل پرونده و شماره پرونده برای بیماران نوبت اول مراجعه ، اخذ شرح حال و انجام معاینه توسط کارآموز یا کارورز مربوطه و ارائه دستیار تخصصی یا فوق تخصصی و گرفتن شرح حال و معرفی بیمار به استاد و انتخاب پلان درمانی با تشخیص مربوطه

⇐ درصورتی که بیماران کاندید جراحی باشند درخواست مشاوره بیهوشی توسط دستیاران محترم نوشته میشود و بیمار به درمانگاه بیهوشی راهنمایی میگردد بعد از انجام مشاوره های لازم بیمار مجددا به درمانگاه مراجعه مینماید و در نوبت عمل قرار میگیرد و شماره تلفن بیمار جهت فراخوان در زمان بستری اخذ میگردد.

⇐ بیماران عمل شده طبق تاریخ اعلام شده حین ترخیص درموعد مقرر در درمانگاه حضور یافته و اولین ویزیت بعدجراحی را انجام میدهند.

⇐ بیماران مبتلا به سرطان های دستگاه ادراری تناسلی در روزهای دوشنبه در درمانگاه مخصوص بیماران سرطانی حضور میابند.

⇐ بیماران مورد بیماریهای ادراری تناسلی که انتخاب پلان درمانی انها دشوار میباشد توسط دستیار فوق تخصصی مربوطه در یکشنبه اول هرماه در جلسه تومور بورد بررسی و معرفی میگردد و بعد سیر درمان به بیمار ابلاغ میشود.

⇐ بیمارانی که تحت کنترل اندوسکوپیک دوره ای سرطان مثانه هستند جهت اخذ برنامه پیگیری به درمانگاه مراجعه مینمایند و بعداز معاینه و گرفتن سوابق درتاریخ مناسب اعلام و در سیستم HIS ثبت میگردد.

⇐ بیماران تحت شیمی درمانی داخل مثانه طبق پروتکل هرهفته یا هرماه جهت معاینه مراجعه مینمایند.

 

 


 

خودمراقبتی و آموزش به بیمار:

 


 

فعالیتهای علمی و آموزشی درمانگاه:

 

⇐ حضور مستمر اساتید و دستیاران فلوشیپ و دستیاران تخصصی و کارورزان و کارآموزان در تمام ایام هفته در درمانگاه

⇐ پذیرش بیماران در حیطه ارولوژی از اقصی نقاط کشور و اخذ شرح حال و معاینه توسط کارآموزان و کارورزان و دستیاران تخصصی درحضور اساتید و تعیین اقدامات تشخیصی و درمانی لازم بر طبق آخرین دستورالعمل های بین المللی .

⇐ جمع آوری اطلاعات بیماری های سیستم ادراری تناسلی خصوصا در سرطان های ادراری – تناسلی و ارایه انها به مرکز تحقیقات جهت انجام پژوهش های بالینی .

⇐ انجام پروسیجرهای حیطه ارولوزی از قبل کارگذاری کاتترهای ادراری – تزریقات داخل – تزریقات موضعی و جراحی های کوچک سرپایی و پانسمان و بخیه توسط کارآموزان و کارورزان زیر نظر دستیاران و اساتید

⇐ ارائه کنفرانس های بیمار محور توسط کارآموزان در حضور اساتید

⇐ اخذ شرح حال بیماران توسط کارآموزان.

⇐ انجام معاینه بالینی توسط کارورزان ارولوژی

⇐ انجام پروسیجر های سرپایی توسط کارورزان تحت نظر دستیاران تخصصی.

⇐ تصمیم گیری تشخیصی و درمانی توسط دستیاران تخصصی و طراحی پلان درمانی تحت نظر اساتید.