مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

درمانگاه گوش و حلق و بینی

 

 

 

 

رئیس درمانگاه: دکتر امیرآروین سازگار
مدرک تحصیلی : متخصص جراحی گوش، گلو، بینی و فلوشیپ فوق تخصصی جراحی پلاستیک صورت از دانشگاه استنفورد امریکا
رتبه علمی:  استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران   

پست الکترونیک:

 


منشی درمانگاه  :                            شماره تماس مستقیم :                                 شماره تماس داخلی :

 


 

سرپرستار درمانگاه : خانم شکیبا                                  شماره تماس مستقیم :                      شماره تماس داخلی:

 


 

معرفی درمانگاه گوش و حلق و بینی:

 

درمانگاه گوش، حلق وبینی در طبقه زیر زمین ساختمان شماره ۲ ولیعصر مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) قرار داشته و مشتمل بر ۵ اتاق ویزیت و ۱۶ سایت معاینه ، اتاق آندوسکوپی بینی و سینوس ، اتاق لارنگوسکوپی و استربوسکوپی و آکوستیکرینومتری ، اتاق پانسمان و اعمال سرپایی ، آتلیه پزشکی و ثبت مستندات و واحد شنوایی سنجی و گفتار درمانی میباشد.

تجهیزات درمانگاه شامل میکروسکوپ های گوش،آندوسکوپی بینی و سینوس ، آندوسکوپی فلکسیبل نازوفارنکس ، دستگاه لارنگوسکوپ و استربوسکوپی ، آکوستیکرینومتری و سایر ملزومات معاینات گوش، حلق وبینی میباشد . در واحد شنوایی سنجی بیمارستان تستهای ادیومتری ، تمپانومتری ، VEMP,ABR انجام میگیرد . واحد گفتار درمانی در اتاق لارنگوسکوپی مشغول به ارائه خدمات میباشد .

 


 

برنامه درمانگاه گوش و حلق و بینی:

 

 

 


 

نحوه نوبت دهی درمانگاه گوش و حلق و بینی:

 

 


 

فرآیندهای درمانی و جاری درمانگاه گوش و حلق و بینی:

 


 

خودمراقبتی و آموزش به بیمار:

 


 

فعالیتهای علمی و آموزشی درمانگاه گوش و حلق و بینی: