مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

درمانگاه غدد و متابولیسم

 

 

 

رئیس درمانگاه: دکتر منوچهر خان نخجوانی                                                                                                    
مدرک تحصیلی : فوق تخصص غدد درون ریز و متابولیسم
رتبه علمی: استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران                                                   پست الکترونیک:

 

 

 

 


 

منشی درمانگاه  :                            شماره تماس مستقیم :                                 شماره تماس داخلی :

 


 

 

سرپرستار درمانگاه :                                       شماره تماس مستقیم :                      شماره تماس داخلی:

 


 

معرفی درمانگاه غدد و متابولیسم:

در این درمانگاه خدماتی در راستای پیشگیری و مداوای بیماریهای مربوط به غدد و متابولیسم منجمله: دیابت، کم کاری تیروئید،گواتر، هیرسوتیسم ، اختلال رشد ، اختلال چربی خون، ندول تیروئید، PCO، اختلالات گناد، پوکی استخوان و پرکاری تیروئید ارائه می گردد.

 

 


 

برنامه درمانگاه غدد و متابولیسم:

 

 

 

 


 

نحوه نوبت دهی درمانگاه غدد و متابولیسم:

 

 


 

فرآیندهای درمانی و جاری درمانگاه غدد و متابولیسم:

 


 

خودمراقبتی و آموزش به بیمار:

 


 

فعالیتهای علمی و آموزشی درمانگاه غدد و متابولیسم: