مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

درمانگاه روماتولوژی

 

رئیس درمانگاه: دکتر عبدالرحمن رستمیان
مدرک تحصیلی : فوق تخصص روماتولوژی
رتبه علمی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیک:

 

 


 

منشی درمانگاه  :                            شماره تماس مستقیم :                                 شماره تماس داخلی :

 


 

سرپرستار درمانگاه :                                       شماره تماس مستقیم :                      شماره تماس داخلی:

 


 

معرفی درمانگاه ر وماتولوژی:

در این درمانگاه خدماتی در راستای پیشگیری و مداوای بیماریهای مربوط به آرتریت روماتوئید، لوپوس، نقرس، بهجت، پوکی استخوان، کمردرد، آرتروز، دردگردن، مونوآرتریت، درد عضلانی، ضعف عضلانی ارائه می گردد.

 

 


 

برنامه درمانگاه روماتولوژی:

 

 

توجه: در کلیه درمانگاههای فوق ابتدا بیمار توسط رزیدنت ها و کارورزان  معاینه و با نظارت فلوشیپ سال دوم امور تشخیصی و درمانی لازم انجام می شود. در تمام مراحل استاد مسئول ، نظارت دارد و مسیر را رسد می کند .

ضمنا آموزش کارآموزان بوسیله یکی از فلوشیپ ها انجام می شود و استاد راهنمائی لازم را انجام می دهد .

 


 

 

نحوه نوبت دهی درمانگاه روماتولوژی:

 

 


 

فرآیندهای درمانی و جاری درمانگاه روماتولوژی:

 


 

خودمراقبتی و آموزش به بیمار:

 


 

فعالیتهای علمی و آموزشی درمانگاه روماتولوژی: