مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

درمانگاه عصر ساختمان مغزواعصاب

اسامی پزشکان عصر درمانگاه ساختمان مغز و اعصاب  مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
نام درمانگاه شنبه  یکشنبه  دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه 
ارتوپدی دکتر میرزا شاهی

دکتر صابری

دکتر باقری

دکتر میرزا شاهی

دکتر زارعی دکتر زارعی

دکتر فرهود

دکتر باقری
ارولوژی دکتر اینانلو دکتر طاهری دکتر امینی  دکتر امینی  دکتر طاهری
جراحی عمومی          
پوست     دکتر صفاریان دکتر حمزه لو  
درد دکتر یوسف شاهی   دکتر ماجدی دکتر ماجدی  
جراحی قلب اطفال   دکتر میرزا آقایان      
داخلی دکتر پازوکی دکتر خواجوی راد دکتر عباسی زاده دکتر کریم پور دکتر رسولی
روماتولوژی   دکتر افشاری      
ریه دکتر رحیمی   دکتر رحیمی   دکتر اسدی
عفونی   دکتر جعفری 

 دکتر دهقان

دکتر سیفی دکتر صالحی  

قلب

دکتر طاووسی

 دکتر کوثری

دکتر شرافتی

دکتر مهرپویا

 دکتر صادقیان

دکتر سرداری 

دکتر رحمانی

گوارش دکتر آل طه   دکتر تسلیمی دکتر البرزی دکتر روشن  دکتر میراولیایی
کلیه دکتر علمداری دکتر گتمیری دکتر مینو دکتر نجفی دکتر گتمیری
جراحی اعصاب دکتر جوادی دکتر زینلی زاده

دکتر رحیمی

دکتر زینلی زاده 

 دکتر رحیمی- ( وقت عمل)

دکتر زینلی زاده  دکتر جوادی
غدد   دکتر ربیع زاده      
زنان دکتر شیخ حسنی( انکولوژی) دکتر دلدار( کف لگن) دکتر قنبری (عمل شده)  دکتر اخوان( انکولوژی)

دکتر زمانی

 
جراحی قلب ( بزرگسال) دکتر صالحی

دکتر رحمانیان

  دکتر صالحی 

 دکتر رحمانیان

دکتر رحمانیان

 دکتر بخشنده ( چرخشی)

دکتر بخشنده
روان تنی   دکتر شاه منصوری دکتر جعفری نیا    
فارماکوتراپی   دکتر خلیلی   دکتر دشتی  
پزشکی ورزشی دکتر حلبچی   دکتر حلبچی    دکتر علیزاده
عصب و عضله   دکتر کاظمی   دکترکاظمی