مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

درمانگاه عصر بیمارستان ولیعصر(عج)

اسامی پزشکان عصر درمانگاه شماره ۲ ولی عصر(عج) مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
نام درمانگاه شنبه  یکشنبه  دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه 
خون وداخلی کودکان دکتر محمد کاظم نوربخش دکتر محمد کاظم نوربخش دکتر محمد کاظم نوربخش دکتر محمد کاظم نوربخش دکتر محمد کاظم نوربخش
قلب کودکان/اکوجنین کودکان      دکتربهزاد محمدپور دکتر علی سیف اللهی دکتر علی سیف اللهی دکتر علی سیف اللهی دکتربهزاد محمدپور
گوارش کودکان دکترمعصومه عسگر شیرازی        
اعصاب کودکان     دکتررضا شروین بدو   دکترمرتضی حیدری
روماتولوژی کودکان     دکتر سید رضا رئیس کرمی    
توراکس دکتر رضا ارشادی دکتر شهاب رفیعیان   دکتر رضا ارشادی دکترشهاب رفیعیان
ژنتیک   دکترعلی رشیدی نژاد      
نوزادان دکتر حسین دلیلی   دکتر طاهره اسماعیلی نیا   دکتر حسین دلیلی
درمانگاه ناباروری       دکتر فاطمه کیخا  
زنان دکتر فهیمه قطبی  زاده        
گوش وحلق وبینی دکتر مهتاب ربانی دکتر میراشرفی دکتر مازیار مطیعی دکتر حامد امامی دکترریحانه حیدری
جراحی پلاستیک دکتر آرمان انقطاع دکتر افشین فتحی  دکتر کوروش قنبر زاده   دکتر حجت مولایی