مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

درمانگاه صبح ساختمان مغزو اعصاب

اسامی پزشکان شیفت صبح درمانگاههای ساختمان مغز و اعصاب مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
نام درمانگاه شنبه  یکشنبه  دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه  پنج شنبه 
جراحی عروق   دکتر فرامرز کریمیان

 دکتر نوع پرست

درمانگاه داخلی دکترکریم پور دکتر کریم پور دکتر کریم پور دکترکریم پور دکترکریم پور
درمانگاه روان تنی دکتر علی اکبر نجاتی صفا دکترسید الهام شرفی دکتر فرناز اعتصام

 دکتر اربابی

دکترالناز شاه منصوری دکترفیروزه رئیسی
درمانگاه ریه دکترشهرام فیروز بخش
دکتر محمد رضا ابطحی
رحیمی 
 اسدی
(چرخشی)
. دکترشهرام فیروز بخش
دکتر محمد رضا ابطحی
رحیمی – اسدی
(چرخشی)
درمانگاه روماتولوژی   دکترسید رضانجفی زاده دکتر عبدالرحمان رستمیان دکتر شفیقه موثقی تزریق داروهای روماتولوژی
درمانگاه عفونی دکتر حسن نژاد 

 دکتر قیاسوند

دکترمحمد رضا  صالحی
 دکتر سیروس جعفری
دکتر حمید کوچک عمادی
دکتر زهرا احمدی نژاد
دکترزهرا عبدی
دکتر آرش سیفی
درمانگاه غدد و تیروئید دکتر محمد جواد بهجتی
دکتر نوشین شیرزاد
 دکتر ربیع زاده
دکتر مهناز اصفهانیان

دکتر محمد جواد بهجتی
دکتر نوشین شیرزاد

دکترمهناز اصفهانیان
دکتر محمد جواد بهجتی
دکتر نوشین شیرزاد
درمانگاه قلب دکتر آناهیتا طاووسی دکتر امیر فرهنگ زند پارسا
دکترشبنم محمد زاده
دکتر رویا ستار زاده 

 دکتر شرافتی

دکتر رضا رحمانی

 دکتر سرداری دکتر صادقیان

دکتر مریم مهر پویا
درمانگاه کلیه دکتر خاتمی

دکتر گتمیری

 دکتر شجاع مرادی

 

 

دکتر نجفی

دکتر گتمیری

درمانگاه گوارش دکتر فروغ البرزی
دکتر نجمه آل طه
دکتر نادر روشن دکتر رضا تسلیمی دکتر آرش میر اولیایی
درمانگاه پزشکی قانونی دکترمریم رضایی
دکتر فریناز موسوی
دکتر فریناز موسوی دکتر فریناز موسوی
دکتر میترا اخلاقی
دکتر مظاهر قربانی
دکتر فریناز موسوی
درمانگاه پزشکی ورزشی دکتر پردیس نور محمد پور دکتر رضا مظاهری دکتر رامین کردی دکتر توحید سیف دکتر سیف
درمانگاه دیابت دکتر منوچهر نخجوان
دکتر محبوبه همت آبادی
 دکتر استقامتی
دکتر منوچهر نخجوان
دکتر ربیع زاده
دکتر استقامتی
درمانگاه غدد متابولیک دکتر محبوبه همت آبادی(هفته اول هر ماه)
دکتر فاطمه اصفهانیان (هفته دوم هر ماه)
دکتر محمد جواد بهجتی(هفته سوم هر ماه)
دکتر منوچهر نخجوان(هفته چهارم هر ماه)
درمانگاه دندانپزشکی دکتر مهتاب معتبر

دکتر شعبانی

دکتر مهتاب معتبر

دکتر شعبانی

دکتر مهتاب معتبر

 دکتر شعبانی

دکتر سهیلا مانی فر

 دکتر شعبانی

دکتر سهیلا مانی فر
دکترمحدثه شعبانی
 

 

درمانگاه چشم پزشکی   دکتر بیژن پور مستدام دکتر محمد باقر رجبی دکتر محمد باقر رجبی دکتر بیژن پور مستدام
دکتر محمد باقر رجبی
درمانگاه پوست دکتر صفاریان 

دکتر شکوئی نژاد

دکترصفاریان

دکتر حمزه لو

دکتر صفاریان

 دکتر عمادی

دکتر شکویی نژاد

دکتر حمزه لو

دکتر شکوئی نژاد

 دکتر حمزه لو

دکتر صفاریان
درمانگاه ارتوپدی دکتررامین اسپندار(زانو)

 

دکترمحمد حسن کاسب(زانو)          دکترتقی بغدادی(کودکان)
دکتر جواد مرتضوی(بیماران پس از عمل)
دکتر محمود فرزان(دست تا آرنج) دکتر جواد مرتضوی
(لگن و زانو)
دکتر محمد رضاگیتی
دکترنیما باقری
(کتف و شانه)( چرخشی)
درمانگاه ارولوژی(کلیه و مجاری ادراری) دکتر  محسن آیتی دکترعرفان امینی
دکترسید حسن اینانلو
         دکتر حسن جمشیدیان دکترمحمد رضا نوروزی دکتر محسن طاهری محمودی
جراحی عمومی دکتر کرم اله طولابی دکتر فرامرزکریمیان
دکتر محمد عاشوری
دکتر بهبودی دکتر عباس علی بخشی
دکتر احمدی تفتی
جراحی قلب (اطفال) دکتر حسن رادمهر
جراحی اعصاب دکتر عبدالرضا شیخ رضایی دکتر هوشنگ صابری دکتر مهدی زینلی زاده دکترامیر حسین جوادی دکتر محمد علی بیطرف دکتر استاد رحیمی
جراحی غدد و پستان دکتر فرامرزکریمیان  دکتر فرامرزکریمیان  دکترعلی بخشی
جراحی کولو رکتال دکتر محمد صادق فاضلی

دکتر منوچهری(چرخشی)

دکترکشوری

دکتر کاظمینی(چرخشی)

طب فیزیکی     دکتر محدثه آزادواری دکتر شهربانو کاظمی     دکتر زهرا امامی رضوی دکتر شهربانو کاظمی     دکتر زهرا امامی رضوی
زنان (ژنیکو لوژی) دکتر نرگس زمانی دکتر مه رو رضایی نژاد(لاپاراسکوپی)
دکتر مریم دلدار
دکتر مه رو رضایی نژاد (لاپاراسکوپی) دکتر نرگس زمانی
زنان (انکولوژی) دکتر شهرزاد شیخ حسنی  دکتر شهرزاد شیخ حسنی دکتر ستاره اخوان 
تومور برد انکولوژی زنان  اساتید گروه انکولوژی  
زنان(اختلالا ت کف لگن و مشکلات اداری) دکتر زینت قنبری
دکتر مریم دلدار 
دکتر مریم دلدار  دکتر طاهره افتخار 
نورولوژی  (جنرال) دکتر مژده قبایی
دکتر سکینه رنجی پور-( چرخشی)
دکتر عباس تفاخری
دکتر محمد حسین حریر چیان ( چرخشی)
دکتر غفارپور

 دکتر حریر چیان

دکتر تفاخری

دکتر قبایی 

 دکتر رنجی ( چرخشی)

دکتر صراف دکتر محمد غفارپور
درمانگاه MS دکتر محمد حسین حریر چیان   

 

 

 

دکتر محمد حسین حریر چیان  

 

 

 

درمانگاه اپی لپسی   

 

دکتر عباس تفاخری  

 

 

 

 

 

 

 

نوروماسکولار   دکتر صراف        
درمانگاه نوار مغز و نوار عصب و عضله دکتر رنجی

دکتر قبایی 

دکترمژده قبایی دکتر سکینه رنجی پور دکتر عباس تفاخری دکتر محمد حسین حریر چیان دکتر عباس تفاخری
درمانگاه استروک و اختلال حرکتی  

 

 

 

دکترمژده قبایی  

 

 

 

 

 

درمانگاه نقص ایمنی اکتسابی دکتر رسولی نژاد

دکتر حسن نژاد 

 دکتر عمادی کوچک

دکتر حاجی عبدالباقی

دکتر عباسیان دکتر دهقان دکتر عباسیان دکتر دهقان  
درمانگاه فارماکوتراپی   دکتر خلیلی دکتر دشتی      
درمانگاه جراحی قلب اطفال دکتر رادمهر 

 دکتر میرزا آقایان

         
درمانگاه نوار عصب و عضله   دکتر قبایی دکتر رنجی پور  دکتر تفاخری دکتر حریرچیان  
درمانگاه جراحی لاپاراسکوپی  دکتر طولابی          
درمانگاه جراحی قلب  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درمانگاه نورو سایکیا تری دکتر اربابی

 دکتر نور بالا

  دکتر اربابی

 دکتر نوربالا

  دکتر اربابی 

 دکتر نوربالا

 
درمانگاه RTms دکتر اربابی

 دکتر نور بالا

  دکتر اربابی

دکتر نوربالا

  دکتر اربابی 

 دکتر نوربالا

 
تغذیه دکتر بیطرفان 

 مطلب نژاد ( کارشناس تغذیه)

دکتر بیطرفان 

 مطلب نژاد ( کارشناس تغذیه)

دکتر بیطرفان

اصل مطلب نژاد ( کارشناس تغذیه)

دکتر بیطرفان 

 اصل مطلب نژاد ( کارشناس تغذیه)

دکتر بیطرفان

اصل مطلب نژاد ( کارشناس تغذیه)

 
اتاق عمل پوست دکتر حمزه لو دکتر صفاریان

دکتر حمزه لو

دکتر شکوئی نژاد

دکتر عمادی

 

 

دکتر صفاریان