مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

درمانگاه صبح بیمارستان ولیعصر(عج)

اسامی پزشکان شیفت  صبح درمانگاههای ساختمان شماره ۲ ولی عصر(عج) مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)
نام درمانگاه شنبه  یکشنبه  دوشنبه  سه شنبه  چهارشنبه  پنج شنبه 
درمانگاه ناباروری دکتر مینا تقی جعفر آبادی دکتر بتول حسین رشیدی دکتر بتول حسین رشیدی دکتر فاطمه کیخا دکتر انسیه شاهرخ تهرانی
درمانگاه گوش وحلق وبینی دکتر ابراهیم رزم پا

دکتر حیدری
دکتر بابک ساعدی
دکتر موسی صدر حسینی

دکتر مازیار مطیعی
دکتر فاطمه سادات میر اشرفی
دکتر علیرضا کریمی یزدی دکتر امین آمالی
دکتر اروین سازگار
دکتر حامد امامی
دکتر مهرداد جعفری
دکتر محمد صادقی
دکتر ریحانه حیدری
دکتر مهتاب ربانی
 
درمانگاه خون دکتر سید رضا صفایی
درمضانعلی شریفیان
دکترفرهاد شاهی
دکترمهرداد میرزانیا
دکترکامران رودینی
دکتر نادر صفریان
دکترغلامرضاتوگه
دکترمحسن اسفندبد
دکتر امیر حسین امامی
درمانگاه هموفیلی دکترکتایون کریمی
دکترمحمدرضا شاوردی
دکترمحمدرضا منقچی
دکترثمین روستایی
دکترعلیرضا محمدزاده
(بصورت چرخشی)
دکترکتایون کریمی
دکترمحمدرضا شاوردی
دکترمحمدرضا منقچی
دکترثمین روستایی
دکترعلیرضا محمدزاده
(بصورت چرخشی)
دکترکتایون کریمی
دکترمحمدرضا شاوردی
دکترمحمدرضا منقچی
دکترثمین روستایی
دکترعلیرضا محمدزاده
(بصورت چرخشی)
دکترکتایون کریمی
دکترمحمدرضا شاوردی
دکترمحمدرضا منقچی
دکترثمین روستایی
دکترعلیرضا محمدزاده
(بصورت چرخشی)
دکترکتایون کریمی
دکترمحمدرضا شاوردی
دکترمحمدرضا منقچی
دکترثمین روستایی
دکترعلیرضا محمدزاده
(بصورت چرخشی)
دکترکتایون کریمی
دکترمحمدرضا شاوردی
دکترمحمدرضا منقچی
دکترثمین روستایی
دکترعلیرضا محمدزاده
(بصورت چرخشی)
درمانگاه روماتولوژی کودکان دکتریحیی عقیقی
دکترسید رضا رئیس کرمی
دکتریحیی عقیقی
دکترسید رضا رئیس کرمی
درمانگاه واکسیناسیون کودکان دکتر مجتبی فاضل
درمانگاه قلب کودکان دکتر پروین اکبری دکتر علی  سیف اللهی دکتر پروین اکبری دکتر علی  سیف اللهی دکتر علی  سیف اللهی
درمانگاه اعصاب کودکان دکترزرین تاج کیهانی دوست دکترزرین تاج کیهانی دوست
دکتر مرتضی حیدری
دکترمرتضی حیدری
درمانگاه غدد کودکان دکتر حشمت مویری دکترحشمت مویری
درمانگاه کلیه کودکان دکترمجتبی فاضل دکترمجتبی فاضل دکترمجتبی فاضل دکترمجتبی فاضل دکترمجتبی فاضل
درمانگاه جراحی کودکان دکتر مریم قوامی
درمانگاه روانپزشکی کودکان دکترمحمد عفت پناه
درمانگاه عفونی کودکان دکتر خدیجه دانشجو
درمانگاه گوارش کودکان دکترمعصومه عسگر شیرازی
درمانگاه نوزادان دکتر الهه امینی
دکتر طاهره اسماعیلی نیا
دکتر حسین دلیلی
دکتر وفا صباغ
دکتر وفا صباغ
 درمانگاه داخلی کودکان دکتر مجتبی فاضل دکتر مجتبی فاضل دکتر مجتبی فاضل دکتر مرتضی حیدری دکتر مجتبی فاضل دکتر مجتبی فاضل
درمانگاه آسم و آلرژی دکتر ارش کلانتری
درمانگاه جراحی پلاستیک  وزیبایی دکتر حجت مولایی
دکتر ارمان انقطاع
دکتر احمد رضا طاهری
دکتر محمد رضا فره وش
دکتر علی عطری
دکتر کوروش قنبر زاده
دکتر حمید رضا فتحی
دکتر جواد رحمتی
دکتر قاسم علی خراسانی
دکتر افشین فتحی
دکتر شهریار حدادی ابیانه
درمانگاه پریناتال دکتر صدیقه حنطوش زاده دکتر صدیقه  برنا دکتر صدیقه حنطوش زاده
دکتر صدیقه  برنا
دکترصغری خضردوست
(بصورت چرخشی)
دکترصغری خضردوست دکتر صدیقه حنطوش زاده
دکتر صدیقه  برنا
دکترصغری  خضردوست
(بصورت چرخشی)
درمانگاه ژنتیک  دکترعلی  رشیدی  نژاد
درمانگاه  جراحی توراکس دکتر رضا ارشادی دکتر حمید رضا داوری دکتر حمید رضا داوری
درمانگاه  جراحی پستان  دکتراحمد کاویانی دکتر عبدالعلی عصاریان
درمانگاه پزشکی هسته ای(سرطان تیروئید) دکتر مهرشاد عباسی دکتر علیرضا زاکانی دکتر سعید فرزانه فر
دکتر یلدا صالحی