مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

مدیریت خدمات پشتیبانی

 

 

مدیر : محمد رضا شهبازی مقدم

مدرک تحصیلی: فوق لیسانس مدیریت اجرایی بیمارستان

 

پست الکترونیک: mshahbazi@tums.ac.ir

 

 


 

مسئول دفتر: علی پیروزی      شماره تماس مستقیم: ۶۶۵۸۱۶۰۲   – ۶۶۹۴۴۱۴۱  – ۰۲۱             شماره تماس داخلی:  ۲۷۱۳ ۲۴۲۸

 


 

مروری بر شرح وظایف مدیریت :

 

⇐ نظارت و اجرای دستورالعملها در مورد مشخصات و حدود بهای اقلام تدارکاتی
⇐ مدیریت و بررسی و تعیین سیستم انبارداری مناسب و نظارت بر استقرار آن
⇐  نظارت بر بررسی میزان استهلاک و مصرف قطعات و تجهیزات یدکی

⇐ مدیریت تنظیم و تدوین شرایط مفاد واحدهای پیمانکاری حوزه مدیریت خدمات پشتیبانی (تغذیه، تأسیسات، خدمات، دفع زباله، نقلیه و ….) و نظارت بر عملکرد پیمانکاران

⇐ نظارت براسناد کارپردازان بمنظور تامین لوازم مورد نیاز واحدها
⇐ مدیریت و پیش بینی نیازهای واحدها از نظر وسائل،تجهیزات و برآورد هزینه خرید و تحویل به واحدها
⇐ مدیریت کنترل و نظارت در تنظیم و نگهداری حسابها و دفاتر اجناس موجود در انبار
⇐ مدریت کنترل و نظارت بر انجام امور مربوط به تعمیر ،تنظیف ساختمانها ،وسائل اداری،تامین سوخت، روشنایی
⇐ سیاستگذاری برای سیستم ترابری و ساماندهی طرح استراتژیک اداره خدمات
⇐ مدیریت و انجام کار کارشناسی معاملات عمده
⇐ مدیریت و نظارت برعملکرد فنی اداره نقلیه و نظارت برمصرف سوخت، پالایش آنالسز آمار آبولانس ها، عملکرد رانندگان و مأموریتهای درون شهری و برون شهری

⇐ مدیریت پالایش نیروهای خدماتی و معرفی به واحدهای تابعه

⇐ مدیریت نظارت بر عملکرد واحد مخابرات و پایش امور ارتباطی آن

⇐ مدیریت پایش و نظارت بر تنظیم چک لیست های بهداشتی و نظارت بر واحد بهداشت محیط

⇐ مدیریت پایش و نظارت تنظیم چک لیست های حفاظت فنی و نظارت بر واحد بهداشت حرفه ای

⇐ مدیریت و نظارت بر تهیه و تنظیم برنامه های غذایی کارکنان و بیماران

 


 

سوابق کاری:

 

⇐ فوق لیسانس بیهوشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد سال ۱۳۷۲

⇐ فوق لیسانس مدیریت اجرایی بیمارستان و از سازمان مدیریت صنعتی ۱۳۸۳

⇐ MPH بهدشات گرایش عوامل تعیین کننده اجتماعی بر سلامت از دانشگاه بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۵

⇐ مدیر بیمارستان جامع بانوان آرش دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۸۴ ـ ۱۳۹۴

⇐ معاون اداری مالی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۳۹۴

⇐ مدیر پروژه بازسازی بیمارستان میرزا کوچک خان ـ زنان ـ ۱۳۹۴ ـ ۱۳۹۵

⇐ رئیس امور عمومی اسناد و مکاتبات اداره کل تجهیزات پزشکی وزارت بهداشت ۱۳۹۵ ـ ۱۳۹۶

⇐ مدیر خدمات پشتیبانی مجتمع بیمارستانی امام خمینی ۱۳۹۶ تا کنون

⇐ عضو کمیته فنی بازرگانی دانشگاه علوم پزشکی تهران ـ ۱۳۹۰ تا کنون