مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

برگزاری جلسه بررسی عوامل تاثیر گذار در افزایش درآمد و کاهش کسورات در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

جلسه بررسی عوامل تاثیر گذار در افزایش درآمد و کاهش کسورات با حضور جمعی از سرپرستاران بخش‌های داخلی، جراحی و کارشناسان درآمد برگزار شد.به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، جلسه بررسی عوامل تأثیرگذار در افزایش درآمد و کاهش کسورات با حضور مهندس علی سورکی مدیر برنامه‌ریزی منابع مالی و پایش عملکرد و جمعی از سرپرستاران بخش‌های داخلی، جراحی و کارشناسان درآمد دوشنبه ۱۸ آذرماه ۹۸ در سالن شورای ریاست برگزار شد.
در این جلسه عوامل تأثیرگذار در درآمد هر یک از بخش‌های بستری به تفکیک موردبحث بررسی قرار گرفت.
سپس عوامل که باعث عدم ثبت کدهای خدمات درمانی در هر بخش می‌شود توسط سرپرستاران گزارش شد.
در انتها چگونگی تأثیر عوامل تأثیرگذار در کاهش کسورات به تفکیک بخش‌ها ارائه و راهکارهای اصلاحی موردبحث و بررسی قرار گرفت.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *