مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بخش های درمانی بیمارستان امام خمینی(ره)

 

 

 

آزمایشگاه   سال 1331

آزمایشگاه سال ۱۳۳۱

آموزش دانشجویان در بخش قلب سال 1331

آموزش دانشجویان در بخش قلب سال ۱۳۳۱

آی سی یو جراحی قلب اطفال

آی سی یو جراحی قلب اطفال

آی سی یو جراحی قلب بزرگسالان

آی سی یو جراحی قلب بزرگسالان

آی سی یو درمانگاه

آی سی یو درمانگاه

بخش آندوسکوپی گوارش

بخش آندوسکوپی گوارش

بخش جراحی قلب اطفال

بخش جراحی قلب اطفال

بخش همودیالیز

بخش همودیالیز

بخش ارتوپدی زنان

بخش ارتوپدی زنان

بخش اورولوژی

بخش اورولوژی

بخش آندوسکوپی گوارش

بخش آندوسکوپی گوارش

بخش آندوسکوپی ریه

بخش آندوسکوپی ریه

بخش آنژیو گرافی قلب

بخش آنژیو گرافی قلب

بخش پیوند کلیه

بخش پیوند کلیه

بخش جراحی 1 5

بخش جراحی ۱ ۵

Unknown

Unknown

بخش جراحی اعصاب

بخش جراحی اعصاب

بخش جراحی پلاستیک

بخش جراحی پلاستیک

بخش جراحی قلب اطفال

بخش جراحی قلب اطفال

بخش جراحی قلب بزرگسالان

بخش جراحی قلب بزرگسالان

بخش رادیولوژی   سال 1331

بخش رادیولوژی سال ۱۳۳۱

بخش رادیولوژی مرکزی

بخش رادیولوژی مرکزی

بخش رادیولوژی سال 1331

بخش رادیولوژی سال ۱۳۳۱

Unknown

Unknown

بخش سی سی یو

بخش سی سی یو

بخش طبی 2

بخش طبی ۲

بخش طبی 4   نفرولوژی

بخش طبی ۴ نفرولوژی

بخش طبی 6   ریه

بخش طبی ۶ ریه

بخش عفونی زنان

بخش عفونی زنان

بخش عفونی مردان

بخش عفونی مردان

بخش قلب مردان

بخش قلب مردان

بخش کودکان   سال 1331

بخش کودکان سال ۱۳۳۱

بخش گوارش

بخش گوارش

بخش همودیالیز

بخش همودیالیز

پست کت

پست کت

یکی از اتاقهای بخش آنژیوگرافی قلب

یکی از اتاقهای بخش آنژیوگرافی قلب