مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بخش نفرولوژی


 

 

 

رئیس بخش:دکتر محبوب لسان پزشکی
مدرک تحصیلی : فوق تخصص نفرولوژی
رتبه علمی:استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیک:

 

 


منشی آموزشی بخش : کبری کامور کسمایی       شماره تماس مستقیم :       ۶۶۵۸۱۵۶۸-۰۲۱
شماره تماس داخلی :  ۲۶۷۹                                    شماره فکس:


سرپرستار بخش :                                                           شماره تماس مستقیم بخش:
شماره تماس داخلی بخش:


 

معرفی بخش نفرولوژی:

در سال ۱۳۳۸ آقای دکتر عزیزی تصمیم به تخصصی نمودن بخش طبی ۱ گرفت. اولین «همودیالیز» کشور و دانشگاه در تاریخ ۲۸ بهمن ماه ۱۳۴۱ توسط آقای دکتر محمد علی نیکخو انجام گردید. در سال ۱۳۶۷ بخش نفرولوژی در بخش طبی ۴ تأسیس و از بخش اختصاص به بیماران به پذیرش دستیار فوق تخصصی نمود. بیماران کلیوی زن در بخش طبی ۲ بستری می شدند. سپس از سال ۱۳۷۵ تمامی تخت های بخش به بیماران نفرولوژی اختصاص یافت. بخش طبی ۴ به بیماران مرد و بخش طبی ۲ به بیماران زن نفرولوژی اختصاص یافت. از سال ۱۳۸۰ تغییرات اساسی در بخش همودیالیز ایجاد و ظرفیت دستگاه های آن از ۱۸ دستگاه به ۳۲ دستگاه افزایش یافت بطوریکه هم اکنون دارای ۲ سالن مجزا و نیز سیستم تصفیه آب بوده و در سه شیفت اقدام به همودیالیز بیماران می نمایند. از تیرماه ۱۳۶۷ با تلاش اساتید جدید بخش، مجدداً عمل پیوند کلیه از سر گرفته شد. اولین پیوند این دوره توسط آقایان مرحوم دکتر جبل عاملی، مرحوم دکتر هاشمی راد، دکتر آیتی ، دکتر نژاد دهقان، دکتر لسان پزشکی و دکتر خاتمی انجام پذیرفت. از آن زمان تا پایان مهر سال ۱۳۸۶، ۴۶۸ مورد عمل جراحی پیوند کلیه به صورت مشترک با اساتید بخش اورولوژی و جراحی عروق انجام پذیرفته است. بیماران پس از جراحی در بخش پیوند کلیه بستری می شوند. بطور متوسط هفته ای دو پیوند انجام می شود که کلیه پیوندی از اهدا کنندگان زنده غیر خویشاوند و بیمارانی که دچار مرگ مغزی می شوند، تامین میگردد.
در سال ۱۳۵۳ سه دستگاه اولیه توسط مرحوم دکتر هاشمی راد به ۷ دستگاه و در اواخر همین سال به ۱۵ دستگاه افزایش یافته و این محل از سال ۱۳۵۴ تبدیل به بخش شد و ریاست آن را مرحوم دکتر هاشمی راد عهده دار گردیدند. در گسترش بعدی که توسط ایشان صورت گرفت دستگاه ها به ۱۸ و در مرحله بعد در سال ۱۳۸۰ توسط آقای دکتر لسان پزشکی بخش با ۳۲ تخت و دستگاه دیالیز در دو سالن مجزا که دو دستگاه آن مخصوص بیماران آنتی ژن مثبت است، به شکل امروزی درآمد. در این بخش در هر ماه ۱۷۰ بیمار تحت همودیالیز مزمن و ۶۰-۵۰ بیمار تحت همودیالیز حاد قرار می گیرند و مجموعاً حدود ۲۳۰۰ مورد همودیلیز حاد و مزمن در ماه انجام می شود.
در بخش طبی ۲ و طبی ۴ که مجموعاً ۲۹ تخت وجود دارد، یک اتاق مخصوص کاتتر گذاری، یک اتاق مخصوص دیالیز صفاقی قرار دارد که بطور متوسط تعداد ۸-۴ مورد کاتتر گذاری موقت و ۸-۴ بیوپسی سوزنی کلیه توسط اساتید بخش نفرولوژی و ۸-۴ مورد فیستول گذاری و تعداد ۴-۲ مورد تعبیه کاتتر دائم با همکاری بخش جراحی در ماه انجام می شود.  درمانگاه بخش نیز که از سال ۱۳۶۸ راه اندازی شده است. در مجتمع درمانگاههای بیمارستان واقع بوده و روزهای شنبه و دوشنبه هر هفته فعالیت و در هر روز کاری حدود ۳۰-۲۰ بیمار به آن مراجعه می کنند. مرکز تحقیقات نفرولوژی دانشگاه علوم پزشکی تهران از تیرماه ۱۳۸۸ به ریاست دکتر محبوب لسان پزشکی تاسیس شد ، دارای معاون پژوهشی و اعضای شورای پژوهشی نیز می باشد. قطب علمی آموزشی نفرولوژی کشور از ۲۳/۰۴/۱۳۹۲ به ریاست دکتر محبوب لسان پزشکی تاسیس شد، دارای قائم مقام و اعضای شورای قطب می باشد.

 


 

خدمات درمانی ارائه شده توسط بخش:

 

همودیالیز:

◊دیالیز روتین برای تمام بیماران معرفی شده از طرف معاونت درمان بصورت روزانه (در دو شیفت صبح و ظهر)

◊ویزیت روزانه بیماران در شیفت صبح و ظهر

◊انجام هولتر فشارخون و بیوامپدانش بصورت دوره ای در تمام بیماران

دیالیز صفاقی:

برای بیمارانی که اندیکاسیون انجام آن را دارند. ویزیت ماهانه بیماران دیالیز صفاقی انجام می گیرد به همره انجام تست های مربوطه

 


 

معرفی اعضا هیات علمی بخش در حال حاضر:

 

آقای دکتر محبوب لسان پزشکی، استاد، فوق تخصص نفرولوژی

آقای دکتر سید محمدرضا خاتمی، استاد، فوق تخصص نفرولوژی

آقای دکتر محمدرضا عباسی ،استاد، فوق تخصص نفرولوژی

خانم دکتر فرخ لقا احمدی، استاد، فوق تخصص نفرولوژی

آقای دکتر سید منصور گتمیری، دانشیار ، فوق تخصص نفرولوژی

آقای دکتر علی غفاری مقدم ،دانشیار،  فوق تخصص نفرولوژی

آقای دکتر محمد تقی نجفی ،استادیار،  فوق تخصص نفرولوژی

خانم دکتر فرزانه سادات مینو، استادیار،  فوق تخصص نفرولوژی

خانم دکتر اعظم علمداری، استادیار،  فوق تخصص نفرولوژی

خانم دکتر ندا نادری، استادیار،  فوق تخصص نفرولوژی

آقای دکتر محمد حسین شجاع مرادی ، استادیار،  فوق تخصص نفرولوژی

جهت کسب اطلاع بیشتر در خصوص اعضای هیات علمی این بخش در اینجا کلیک کنید……..

 

 


 

فعالیتهای پژوهشی بخش در حال حاضر:

طرح های پژوهشی گروه نفرولوژی، مرکز تحقیقات نفرولوژی:

 • بررسی فراوانی سارکوپنی به روش بیوامپدانس آنالیز (BIA) و ارتباط آن با عوامل دموگرافیک، تغذیه ای و التهابی در بیماران تحت همودیالیز بیمارستان امام خمینی در سال  ۹۸
 • بررسی اثر هیپوتانسیون حین همودیالیز (intradialytic hypotension) بر کیفیت زندگی (quality of life) بیماران مبتلا به نارسایی پیشرفته کلیه تحت همودیالیز نگهدارنده در سال ۱۳۹۸
 • بررسی ارتباط سطح سرمی FGF23 و پروتئینوری در افراد با و بدون دیابتیک نفروپاتی مراجعه کننده به درمانگاه های نفرولوژی و غدد بیمارستان اما م خمینی تهران
 •  بررسی ارتباط بین سطح اسکلروستین با وضعیت اختلالات استخوان در بیماران مبتلا به نارسایی مزمن کلیوی در بیمارستان امام خمینی در سال ۹۷
 • بررسی ارتباط بین شاخص های پلاکتی با پارامترهای هولتر ۲۴ ساعته فشار خون در بیماران هیپرتانسیو مراجعه کننده به درمانگاه فشارخون بیمارستان امام خمینی در سال ۱۳۹۸
 •  بررسی الگوهای Riser, Non-dipperفشار خون شبانه و ارتباط آن با ارتواستاتیک هیپوتاسیون در مراجعه کنندگان به درمانگاه فشارخون بیمارستان امام خمینی در سال ۹۸
 • بررسی فراوانی ارتواستاتیک هیپرتنشن و ارتباط با الگوی غیر طبیعی فشارخون شبانه در بیماران مراجعه کننده به درمانگاه فشارخون بیمارستان امام خمینی تهران سال ۱۳۹۸
 •  بررسی مقایسه ای اندکس توده عضلانی با استفاده از روش بیوامپدانس قبل و شش ماه بعد از پیوند کلیه در بیماران مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی ره در سال ۹۷
 •  بررسی ارتباط سطح Micro RNA155,21,142-3p با عملکرد کلیه پیوندی
 •  ارتباط Micro RNA155,210,494,29b,34a به عنوان مارکر تشخیصی پره اکلامپسی
 •  غربالگری تنگی مسیرهای دسترسی عروقی (کاتترهای مرکزی وریدی دائمی و فیستولهای شریانی-وریدی)با استفاده از بیوایمپدانس
 • اسپکتروسکوپی سگمنتال در بیماران همودیالیزی مزمن بیمارستانهای امام خمینی(ره) و غیاثی در بازه زمانی ۶ماهه در سال ۱۳۹۶
 • تعیین ارتباط سطح کویپتن Copeptin با تغییرات حجم و Over Load به روش بیوامپدانس اسپکتروسکوپی در بیماران همودیالیزی بیمارستان امام خمینی در سال ۹۶
 •  بررسی کاربرد بیوامپدانس آنالیز در ارزیابی حجمی بیماران قبل از انجام آنژیوگرافی و ارتباط آن با ایجاد کنتراست نفروپاتی
 • تعیین شیوع انواع مختلف بیماری های کلیه در بیوپسی های کلیه ارجاع شده به بخش پاتولوژی بیمارستان امام خمینی ( ره ) تهران بین سال های ۱۳۹۵-۱۳۸۵
 •  بررسى شیوع عفونت ادرارى و ریسک فاکتورهاى مرتبط در بیماران دریافت کننده ی پیوند کلیه در بیمارستان امام خمینی طی سال های ۱۳۹۳ و ۱۳۹۴و نیمه اول سال ١٣٩۵
 •  بررسی میزان بروز white coat hypertension در زنان باردار مراجعه کننده با فشارخون بالا به کلینیک هولتر بیمارستان امام خمینی (ره)
 •  بررسی وضعیت Dipping در مونیتورینگ ۲۴ ساعته فشار خون (ABPM) و تعیین رابطه آن با میزان overload حجمی به روش بیوامپدانس
 • اسپکتروسکوپی در افراد مبتلا به بیماری مزمن کلیه مرحله ۳ و ۴ مراجعه کننده به درمانگاه نفرولوژی بیمارستان امام خمینی در سال ۹۵
 •  بررسی میزان شیوع عفونت دربیماران پیوندکلیه بیمارستان امام خمینی در سالهای ۹۳-۹۴و۹۵
 •  بررسی ارتباط سطح FGF23 و سطح منیزیم در بیماران نارسایی کلیوی مزمن (CKD) مراجعه کننده به بیمارستان امام خمینی و کلینیک نفرولوژی در طی یکسال
  ……
  و تعدادی پایان نامه و طرح های تحقیقاتی دیگر که به اتمام رسیده است.