مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بخش رادیولوژی اورژانس

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

این بخش در طبقه اول مرکز اورژانس مجتمع واقع است و با فاصله حدود ۱۵ متر از بخش های اورژانس یک، اورژانس دو، بخش ICU و اتاق احیا از نظر دسترسی در نوع خود بینظیر است. این بخش به سرپرستی خانم دکتر نیلوفر ایوبی یزدی که عضو هیئت علمی دانشگاه و متخصص رادیولوژی و اداره می شود و در تمام مدت شبانه روز به بیماران مرکز اورژانس مجتمع خدمات تخصصی تصویر برداری پیشرفته ارائه مینماید. در بخش رادیولوژی اورژانس تعداد ۶ نفر اعضای هیئت علمی متخصص رادیولوژی مشغول کار هستند و در تمام طول شبانه روز ۴ دستیار سال دو یا سه و ۲ دستیار سال اول تحت نظر اساتید محترم رادیولوژی مشغول کار هستند. بخش رادیولوژی اورژانس دارای واحد تصویربرداری دیجیتال، واحد سی تی اسکن مولتی اسلایس و واحد سونوگرافی پیشرفته است. با توجه به ماهیت خدمت رسانی این بخش، تمام واحد های بخش مجهز به ترالی کد و سیستم پایش علایم حیاتی و سیستم اکسیژن رسانی میباشند. به طور متوسط در شبانه روز برای ۹۰ بیمار سونوگرافی، برای ۲۸۰ بیمار تصویربرداری ساده و برای ۴۰ بیمار سی تی اسکن انجام می شود.