مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بخش کودکان

 

 

 

رئیس بخش: دکتر مجتبی فاضل 
مدرک تحصیلی : فوق تخصص نفرولوژی کودکان 
رتبه علمی: استادیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

پست الکترونیک:

 


 

منشی آموزشی بخش :  معصومه شیدائی             شماره تماس مستقیم : ۶۶۵۸۱۵۹۶ -۰۲۱                    شماره تماس داخلی : ۲۳۶۰

 


 

سرپرستار بخش : لیلا نادم کیسمی       شماره تماس مستقیم بخش:  ۶۱۱۹۲۳۶۲ — ۶۱۱۹۲۳۶۱- ۰۲۱  شماره تماس داخلی بخش: ۲۳۶۱ – ۲۳۶۲

 


 

معرفی بخش کودکان:

 

بخش کودکان در طبقه همکف بیمارستان ولیعصر(عج) واقع در مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره) قرار دارد.

تا قبل از سال ۱۳۱۹ بخشی که اختصاص به بیماریهای کودکان داشته باشد در دانشکده پزشکی وجود نداشت. بخش اطفال با بخش داخلی مشترک بوده و تنها یک درمانگاه کودکان در بیمارستان رازی وجود داشت که در سال ۱۳۱۳ دایر شده بود و تا سال ۱۳۱۹ توسط آقایان دکتر کشاورز و دکتر نفیسی اداره می شد. در سال ۱۳۱۹ پس از الحاق بیمارستان های تهران به دانشکده پزشکی و ایجاد کرسی های مختلف، یک بخش و درمانگاه مستقل کودکان در بیمارستان رازی دایر و کرسی آن به آقای د کتر محمد قریب تفویض گردید. در فروردین ماه سال ۱۳۲۸ قسمتی از بخش کودکان رازی به بیمارستان امام خمینی (پهلوی سابق) انتقال یافت. و اندکی بعد در شهریور ماه ۱۳۲۹بخش کودکان بیمارستان رازی تعطیل و تماماً ضمیمه بخش کودکان این بیمارستان گردید ولی درمانگاه آن در بیمارستان رازی باقی ماند.
این بخش دارای ۵۰ تختخواب بوده و در طبقه دوم بنای مرکزی قرار داشت. رؤسای بخش در آن زمان آقایان دکتر محمد قریب استاد کرسی و رئیس بخش، دکتر صادق مختارزاده دانشیار و دکتر حسن زمانی رئیس درمانگاه بوده اند. این بخش در فاصله سالهای ۱۳۲۸ تا ۱۳۳۱، ۲ نفر دستیار و ۵ نفر کارورز داشت. بیماران بخش را شیرخواران و کودکان تشکیل می دادند. تعدادی از تخت های آن نیز به بیماریهای عفونی اختصاص داشت و یک اتاق شش تخته آن هم مخصوص بیماران دیفتری بوده و در همین محل تراکئوتومی (گذاشتن لوله در حنجره به علت انسداد راه تنفسی) جهت این بیماران انجام می شده است.
در سال ۱۳۴۷ با افتتاح مرکز طبی کودکان، این بخش به آنجا منتقل شد و بیمارستان امام خمینی (ره) (پهلوی سابق) فاقد بخش کودکان گردید تا اینکه در سال ۱۳۴۹ ساختمانی ۲ طبقه در این بیمارستان تأسیس گردید. این ساختمان قرار بود به عنوان پاویون کارورزان مورد استفاده قرار گیرد ولی با تلاش آقای دکتر مختارزاده که رئیس وقت بیمارستان نیز بود، این ساختمان تغییر کاربری داده و دو بخش کودکان (کودکان ۱ و کودکان ۲) در آن ایجاد گردید.
این دو بخش مجموعاً ۷۲ تخت داشت و ریاست آن را نیز آقای دکتر مختارزاده عهده دار بودند. مدتی بعد یک آزمایشگاه اختصاصی در طبقه دوم (قسمت ورودی بخش) به همراه بخش رادیولوژی مخصوص کودکان در طبقه همکف این ساختمان تأسیس گردید که تا سال ۱۳۸۳ فعالیت می نمود.
در سال ۱۳۵۴ با افتتاح بیمارستان ولیعصر (عج) یک اتاق در قسمت انتهایی بخش مامایی بعنوان محل بستری نوزادان تازه متولد شده ایجاد شد و اداره آن در ابتدا توسط آقای دکتر ولی زاده و از سال ۱۳۵۷ به بعد به عهده آقای دکتر رضی واگذار گردید. این بخش از نظر مقررات وابسته به بخش کودکان بود.
رشته کودکان نیز مانند سایر رشته های پزشکی با مرور زمان و پیشرفت طب دچار تحول گردید و رشته های فوق تخصصی قلب، کلیه، عفونی، گوارش، خون، تالاسمی ، روماتولوژی ، اعصاب ، نوزادان و غدد کودکان در آن راه اندازی شد.

سابقاً بیماران عفونی اطفال در گوشه ای از بخش عفونی بزرگسالان بستری می شدند ولی با ایجاد رشته فوق تخصص عفونی اطفال، پس از سال ۱۳۷۱ تخت های آن به بخش کودکان انتقال یافت.

بخش کودکان در سال ۱۳۸۳ به طبقه همکف بیمارستان ولیعصر (مکان قبلی بخش مامایی) منتقل گردید و تعداد تخت های آن به ۳۴ تخت کاهش یافت. با انتقال بخش کودکان به کنار بخش NICU و پریناتولوژی، موجبات انسجام بخشیدن به عنوان تنها نمونه بیمارستانی در نوع خود در سطح دانشگاه فراهم آمد.
بخش NICU و نوزادان: در سال ۱۳۵۴ به دنبال افتتاح بخش مامایی در بیمارستان ولیعصر(عج) (دکتر اقبال سابق) یک اتاق در انتهای بخش مامایی بمنظور نگهداری و مراقبت از نوزادان بیمار متولد شده در این بیمارستان (Inborn) اختصاص یافت که آقای دکتر غلامرضا ولی زاده و پس از ایشان آقای دکتر نصرت ا… محمدرضی عهده دار اداره آن بوده اند. این بخش که اولین بخش نوزادان دانشگاه بود، از نظر مقررات آموزشی و درمانی زیر مجموعه و تابع بخش کودکان بیمارستان بود. به تدریج با افزایش زایمان های پرخطر و لزوم افزایش تعداد تخت نوزادان، قسمت بیشتری از فضای فیزیکی بخش مامایی به این بخش اختصاص یافت و تعداد تخت های آن به ۲۰-۱۸ تخت افزایش یافت.

به علاوه از بدو تأسیس بخش کودکان یک اتاق برای بستری نوزادان بیماری که در خارج از این بیمارستان متولد می شدند (out born)، در داخل آن بخش در نظرگرفته شد که سابقاً دارای ۸ تخت بوده است.

تا سال ۱۳۷۲ مسئولیت ویزیت بخش نوزادان به عهده برخی از اساتید بخش کودکان بود ولی از سال ۱۳۷۲ به بعد با گذراندن دوره فوق تخصص نوزادان توسط خانم دکترها امینی، نیلی و نیری بیماران این بخش توسط فوق تخصص نوزادان ویزیت می گردند. پس از مدتی با تلاش اساتید بخش در شهریور ماه ۱۳۷۹ یک NICU با ۶ تخت در بخش نوزادان ایجاد گردید. این بخش در هنگام تأسیس اولین بخش NICU دانشگاه بوده است.

رؤسای بخش کودکان از ابتدا آقایان دکتر محمد قریب، دکترصادق مختارزاده، دکتر محمدحسن زمانی، دکتر محمود کبیری، دکتر یحیی عقیقی، خانم دکتر زرین تاج کیهانی دوست ، آقای دکتر سیدرضا رئیس کرمی و در حال حاضر آقای دکتر مجتبی فاضل می باشند.

 

 


 

خدمات درمانی ارائه شده توسط بخش:

⇐ واکسیناسیون
⇐ نوار مغز (EEG)
⇐ اسپیرومتری
⇐ IVIG
⇐ LP
⇐ BMI
⇐ آسپیراسیون مغز استخوان
⇐ نوار قلب (EKG)
⇐ اکوکاردیوگرافی
⇐ پالس تراپی
⇐ شیمی درمانی

 


 

معرفی اعضای هیات علمی بخش:

 

دکتر یحیی عقیقی،استاد،فوق تخصص روماتولوژی کودکان

دکتر سیدرضا رئیس کرمی،دانشیار،فوق تخصص روماتولوژی کودکان

دکتر مجتبی فاضل،استادیار،فوق تخصص نفرولوژی کودکان

دکتر خدیجه دانشجو، استاد،فوق تخصص عفونی کودکان

دکتر پروین اکبری اسبق،دانشیار،فوق تخصص قلب کودکان

دکتر معصومه عسگرشیرازی،دانشیار،فوق تخصص گوارش کودکان

دکتر سیدمحمدکاظم نوربخش،دانشیار، فوق تخصص خون و انکولوژی کودکان

دکتر مرتضی حیدری، استادیار،فوق تخصص اعصاب کودکان

دکتر آرش کلانتری،استادیار، فوق تخصص ایمونولوژی و آلرژی بالینی

دکتر رضا توکلی زاده،استادیار،فوق تخصص غدد کودکان

دکتر بهزاد محمدپور اهرنجانی، استادیار، فوق تخصص قلب کودکان

دکتر علی سیف اللهی،استادیار، فوق تخصص قلب کودکان (کادر درمانی)

جهت کسب اطلاع بیشتر در خصوص اعضای هیات علمی این بخش در اینجا کلیک کنید……..

 


 

برنامه ماهیانه گزارش صبحگاهی بخش کودکان:

 

 

 


 

فعالیتهای علمی و آموزشی بخش:

 

⇐ گزارش صبحگاهی از شنبه تا چهارشنبه در طبقه دوم اورژانس

⇐ کلاس Book review برای دستیاران طبق برنامه ریزی بخش

⇐ کلاس آموزشی برای کارورزان طبق برنامه ریزی بخش

⇐ کلاس آموزشی برای کارآموزان طبق برنامه ریزی بخش

⇐ ژورنال کلاب یکشنبه ها برای دستیاران در گزارش صبحگاهی طبق برنامه ریزی بخش

⇐ ژورنال کلاب پنج شنبه های اول و چهارم برای دستیاران فوق تخصص روماتولوژی کودکان

⇐ امتحان بالینی برای کارورزان هر ماه بعد از پایان دوره

⇐ امتحان تئوری برای کارورزان بعداز پایان دوره سه ماهه مشترک با بهرامی

⇐ امتحان تئوری برای دستیاران هر ماه در آزمون های الکترونیکی مجتمع بیمارستانی

⇐ امتحان تئوری برای دستیاران هر سه ماه یکبار مشترک با مرکزطبی- بهرامی

⇐ امتحان بالینی – تئوری برای دانشجویان بعد از پایان دوره

⇐ راند آموزشی بالینی هر روز (شنبه تا پنج شنبه ) به همراه استاد- دستیار – کارورز و کارآموز بخش های مربوطه

⇐ برگزاری کارگاه KFP

 


 

کمیته های علمی و اجرائی بخش:

⇐ کمیته آموزشی بخش ماهانه

⇐ کمیته مرگ و میر کودکان ۵۹-۱ ماهه

⇐ کمیته ترویج تغذیه با شیرمادر

 


 

پروتکل های علمی و عملی بخش: 

 

⇐ پروتکل واکسیناسیون در درمانگاه

⇐ نمودار قد و وزن در درمانگاه و بخش غدد کودکان

⇐ سایر پروتکل ها براساس پروتکل های وزارتخانه و یا رفرانس های علمی موجود

 


 

معرفی پتانسیل مطالعات و فعالیتهای پژوهشی بخش:

 

⇐ با توجه به تعداد زیاد و تنوع بیماران روماتولوژی و خون کودکان زمینه مساعد جهت بررسی و تحقیق در این حیطه ها وجود دارد

 


 

معرفی همایش ها و دوره های بازآموزی بخش:

 

⇐ انجام BM , IT با همکاری سرویس محترم بیهوشی

⇐ نوسازی و بهسازی اتاق ها و فضاهای بخش

⇐ راه اندازی بخش نوجوانان در حال انجام می باشد

⇐ همکاری مناسب با بخش روماتولوژی بزرگسالان با سرویس ایمونولوژی بالینی کودکان