مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

اورولوژی(Urology)

 

 

رئیس بخش: دکتر محسن آیتی افین
مدرک تحصیلی : متخصص ارولوژی و فلوشیپ جراحی سرطان های دستگاه ادراری
رتبه علمی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران پست الکترونیک:


منشی آموزشی بخش : سرکار خانم قادری          شماره تماس مستقیم :       ۶۱۱۹ – ۰۲۱
شماره تماس داخلی :                                            شماره فکس:


سرپرستار بخش : سرکار خانم زرعی چیان            شماره تماس مستقیم بخش: ۶۱۱۹ – ۰۲۱
شماره تماس داخلی بخش:


معرفی بخش اورولوژی:

بخش اورولوژی در اردیبهشت ماه سال ۱۳۳۰ (april23.1951) دایر گردید. در هنگام تاسیس رئیس بخش آقای دکتر مهدی پزشکان بود که یک نفر دستیار و ۲ نفر کارورز تحت تعلیم وی قرار داشته اند. در سال ۱۳۳۵ درمانگاه مستقل این بخش ایجاد که توسط یک نفر رئیس درمانگاه و یک نفر دستیار اداره می شد. با مرور زمان و با پیشرفت امکانات و اقدامات درمانی و تحولات آموزشی و پژوهشی بخش توسعه یافت. در حال حاضر این بخش با ریاست آقای دکتر محسن آیتی افین و ۷ نفر هیات علمی و ۵ نفر دستیار تخصصی در حال آموزش به ارائه خدمات درمانی، آموزشی و پژوهشی می پردازد.

لازم به ذکر است در این بخش دو رشته فوق تخصصی یا فلوشیپاور-وانکولوژی(uro- oncology) با حضور دونفر دستیار  و رشته ی   پیوند کلیه(renal transplantation)  وجود دارد.

 

 

این بخش هم اکنون در جناح غربی طبقه سوم ساختمان مرکزی مجتمع بیمارستانی (زیرستون ها)  واقع شده است.

 

 


خدمات درمانی ارائه شده توسط بخش:

در این بخش اعمال جراحی نظیر انکولوژی ارولوژی و پیوند کلیه انجام می شود و میانگسن این اعمال به شرح زیر است:

۵۷ عمل جراحی رادیکال سیستکتومی در سال

۱۱۵ جراحی رادیکال پروستاتکتومی در سال

۲۰جراحی RPLAND در سال

۵۹ جراحی تومور کلیه در سال

۱۵۵ پیوند کلیه در سال


معرفی اعضا هیات علمی بخش در حال حاضر:

آقای دکتر محسن آیتی افین، دانشیار، متخصص ارولوژی و فلوشیپ جراحی سرطان های دستگاه ادراری

آقای دکتر محمد رضا نوروزی

آقای دکتر محسن طاهری محمودی

آقای دکتر عرفان امینی

آقای دکتر سید علی مومنی

 جهت کسب اطلاع بیشتر در خصوص اعضای هیات علمی این بخش در اینجا کلیک کنید……..


فعالیتهای آموزشی و پژوهشی بخش:

وجود مرکز تحقیقات اروانکولوژی URO- ONCOLOGY وابسته به بخش ارولوژی مجتمع بیمارستانی امام خمینی(ره)که کلیه تحقیقات ارولوژی انکولوژی در این مرکز صورت می گیرد.