مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید مدیریتی ایمنی از بخش ECCU مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

در بازدید مدیریتی ایمنی از بخش ECCU مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه واحد که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد بحث و تبادل‌نظر شد.

به گزارش روابط عمومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، تیم مدیریت ایمنی مجتمع دوشنبه ۱۰ تیرماه ۹۸ از بخش ECCU مجتمع بازدید کرد.
در این بازدید دکتر کاظمینی رئیس بیمارستان امام خمینی (ره)، دکتر اسلامی رئیس بخش، دکتر حمزه لو مدیر واحد نظارت بر درمان، تقوی زرگر مسئول و کارشناس هماهنگ‌کننده واحد ایمنی بیمار، سیف نماینده مدیر خدمات پشتیبانی، صدری سوپروایزر نیروی انسانی پرستاری، مرادی نژاد کارشناس واحد ایمنی بیمار، رجبی مسئول دفتر بهبود کیفیت، مهندس مقدم نماینده دفتر فنی، حمیدی فر مسئول اعتباربخشی، علینژاد سرپرستار بخش، قاهان سوپروایزر کنترل عفونت و سایر اعضاء حضور داشتند.
در ابتدای این بازدید کارشناس ایمنی بیمار پس از معرفی گروه، هدف از بازدید فوق را ارتقا ایمنی بیمار و تعهد مدیران ارشد و کارکنان نسبت به ایمنی بیمار عنوان کرد.
سپس سرپرستار بخش در خصوص مشکلات موجود یا بالقوه بخش که ممکن است ایمنی بیمار را به مخاطره بیندازد توضیحاتی ارائه داد.
در خاتمه نیز پس از بررسی راهکارهای پیشنهادی توسط تیم مدیریت ایمنی و کارکنان بخش، مصوباتی تنظیم شد و مقرر شد برای رفع نواقص اقدام شود.

 

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *