مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

بازدید صیانت از حقوق شهروندی در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)

ارزیابی شاخص های طرح صیانت از حقوق شهروندی با هدف بهبود ارائه خدمات به مراجعین در مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره) اننجام شد.به گزارش روابط عممومی مجتمع بیمارستانی امام خمینی (ره)، در این بازدید محمود معصومی معاون پشتیبانی مجتمع درباره موارد مطرح شده از واحد بازرسی دانشگاه توضیحاتی ارائه کرد.
سپس تمامی سنجه ها به همراه مستندات مربوطه توسط رابط صیانت از حقوق شهروندی مجتمع ارائه شد. و پس از آن، بازدید میدانی از واحدهای مختلف به مدت دو روز در مجتمع انجام شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *