مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

مرکز پزشکی هسته ای

 

 

 

رئیس مرکز: دکتر  دکتر سعید فرزانه فر

مدرک تحصیلی :

رتبه علمی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

شماره تماس مستقیم:   ۶۱۱۹۲۴۰۵ – ۰۲۱

پست الکترونیک:

 


ناظم فنی  : آقای منصور مدانلو        شماره تماس مستقیم : ۶۱۱۹۲۴۰۰ – ۰۲۱
شماره تماس داخلی :    ۲۴۰۰                                    شماره فکس:


سرپرستار بخش ید درمانی:    فرشته نوروزی نیا                           شماره تماس مستقیم بخش: ۶۱۱۹۲۲۱۵ – ۶۶۵۷۵۱۰۱ – ۰۲۱
شماره تماس داخلی بخش: ۲۲۱۵


مسئول پذیرش مرکز:    جابر حاجی تبار                   شماره تماس مستقیم بخش: ۶۱۱۹۲۴۰۰۶۱۱۹۲۴۰۳ – ۰۲۱
شماره تماس داخلی بخش: ۲۴۰۳ – ۲۴۰۰


معرفی مرکز پزشکی هسته ای:

۳بخش پزشکی هسته ای در سال ۱۳۶۳ در مجتمع بیمارستانی امام خمینی تاسیس شده است. به علت پیشرفت خدمات و رشد چشمگیر مراجعات نیاز به فضای فیزیکی بیشتر وتجهیزات جدید پس از احداث ساختمان ریحانه در سال ۱۳۹۱ به مکان فعلی خود منتقل شد. در حال حاضر مرکز پزشکی هسته ای در سه طبقه هرکدام با مساحت بیش از هشتصد متر مربع و مجهز به حیاط اختصاصی در حال خدمت رسانی میباشد.

 

تجهیزات این مرکز شامل موارد زیر می باشد:

الف: ۱۲ تخت بستری در اتاقهای تجهیز شده به منظور درمان با رادیوداروها
ب: یک دستگاه PET-CT
ج: یک دستگاه SPECT-CT
د: چهار دستگاه SPECT
ه: یک دستگاه سنجش تراکم استخوان
و: یک دستگاه UBT

۴- مرکزپزشکی هسته ای شامل دو بخش تشخیصی و درمانی میباشد.
در بخش تشخیصی انواع تصویربرداریهای رایج پزشکی هسته ای انجام میگردد و علاوه بر آن چندین نوع اسکن هسته ای هم بصورت اختصاصی فقط در این مرکز قابل انجام است.
در بخش درمانی نیز درمانهای سرپایی و بستری برای بیماریهای مختلف انجام میشود.

این مرکز در ضلع شرقی بیمارستان ودرقسمت شمالی درب ورودی بلوارکشاورز درپشت ساختمان ریحانه قراردارد.

شماره تلفنهای مرکز عبارتند از: ۶۱۱۹۲۴۰۳ – ۶۶۵۸۱۶۵۱


خدمات درمانی ارائه شده توسط بخش:


معرفی اعضا هیات علمی بخش در حال حاضر:

 

 جهت کسب اطلاع بیشتر در خصوص اعضای هیات علمی این بخش در اینجا کلیک کنید……..


فعالیتهای علمی، آموزشی  بخش:

 

 


پتانسیل مطالعات و فعالیتهای پژوهشی  بخش:

 


فعالیتهای آموزشی و همایش های برگزار شده در  بخش: