مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

مرکز پزشکی هسته ای

 

 

 

 

رئیس مرکز: دکتر  دکتر سعید فرزانه فر

مدرک تحصیلی : متخصص پزشکی هسته ای

رتبه علمی: دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران

شماره تماس مستقیم:   ۶۱۱۹۲۴۰۵ – ۰۲۱

پست الکترونیک:

 


ناظم فنی  : آقای منصور مدانلو        شماره تماس مستقیم : ۶۱۱۹۲۴۰۰ – ۰۲۱
شماره تماس داخلی :    ۲۴۰۰                                    شماره فکس:


سرپرستار بخش ید درمانی:    فرشته نوروزی نیا                           شماره تماس مستقیم بخش: ۶۱۱۹۲۲۱۵ – ۶۶۵۷۵۱۰۱ – ۰۲۱
شماره تماس داخلی بخش: ۲۲۱۵


مسئول پذیرش مرکز:    جابر حاجی تبار                   شماره تماس مستقیم بخش: ۶۱۱۹۲۴۰۰۶۱۱۹۲۴۰۳ – ۰۲۱
شماره تماس داخلی بخش: ۲۴۰۳ – ۲۴۰۰


 

معرفی مرکز پزشکی هسته ای:

 

بخش پزشکی هسته ای در سال ۱۳۶۳ در مجتمع بیمارستانی امام خمینی تاسیس شده است. به علت پیشرفت خدمات و رشد چشمگیر مراجعات نیاز به فضای فیزیکی بیشتر وتجهیزات جدید پس از احداث ساختمان ریحانه در سال ۱۳۹۱ به مکان فعلی خود منتقل شد. در حال حاضر مرکز پزشکی هسته ای در سه طبقه هرکدام با مساحت بیش از هشتصد متر مربع و مجهز به حیاط اختصاصی در حال خدمت رسانی میباشد.

 

مرکزپزشکی هسته ای شامل دو بخش تشخیصی و درمانی میباشد.

در بخش تشخیصی انواع تصویربرداریهای رایج پزشکی هسته ای انجام میگردد و علاوه بر آن چندین نوع اسکن هسته ای هم بصورت اختصاصی فقط در این مرکز قابل انجام است.

در بخش درمانی نیز درمانهای سرپایی و بستری برای بیماریهای مختلف انجام میشود.

۳بخش پزشکی هسته ای در سال ۱۳۶۳ در مجتمع بیمارستانی امام خمینی تاسیس شده است. به علت پیشرفت خدمات و رشد چشمگیر مراجعات نیاز به فضای فیزیکی بیشتر وتجهیزات جدید پس از احداث ساختمان ریحانه در سال ۱۳۹۱ به مکان فعلی خود منتقل شد. در حال حاضر مرکز پزشکی هسته ای در سه طبقه هرکدام با مساحت بیش از هشتصد متر مربع و مجهز به حیاط اختصاصی در حال خدمت رسانی میباشد.

 

تجهیزات این مرکز شامل موارد زیر می باشد:

الف: ۱۲ تخت بستری در اتاقهای تجهیز شده به منظور درمان با رادیوداروها
ب: یک دستگاه PET-CT
ج: یک دستگاه SPECT-CT
د: چهار دستگاه SPECT
ه: یک دستگاه سنجش تراکم استخوان
و: یک دستگاه UBT

مرکزپزشکی هسته ای شامل دو بخش تشخیصی و درمانی میباشد.

در بخش تشخیصی انواع تصویربرداریهای رایج پزشکی هسته ای انجام میگردد و علاوه بر آن چندین نوع اسکن هسته ای هم بصورت اختصاصی فقط در این مرکز قابل انجام است.
در بخش درمانی نیز درمانهای سرپایی و بستری برای بیماریهای مختلف انجام میشود.

این مرکز در ضلع شرقی بیمارستان ودرقسمت شمالی درب ورودی بلوارکشاورز درپشت ساختمان ریحانه قراردارد.

شماره تلفنهای مرکز عبارتند از: ۶۱۱۹۲۴۰۳ – ۶۶۵۸۱۶۵۱ -۰۲۱

 

 


 

خدمات درمانی ارائه شده در مرکز پزشکی هسته ای:

 

⇐ درمان پرکاری تیروئید با ید ۱۳۱

⇐ درمان کانسرتیروئید با ید ۱۳۱

⇐ درمان متاستاز دردناک استخوانی

⇐ درمان تومورکبد با ایتریوم ۹۰

⇐ رادیوسینوکتومی

⇐ درمان باMIBG

⇐ درمان با لوتشیومPSMA

⇐درمان با لوتشیوم  DOTATATE

 


 

اقدامات تشخیصی مرکز پزشکی هسته ای:

 

اقدامات و خدمات تشخیصی این مرکز در محدوده تشخیص بیماریهای  و اختلالات زیر می باشد:

 

⇐ انواع اسکن PET/CT تمام بدن با رادیوداروهای مختلف  (FDG, Ga-DOTA TATE, Ga-PSMA)

⇐ اسکن PET/CT قلب

⇐ اسکن PET/CT مغز

⇐ انواع اسکنهای معمول در پزشکی هسته ای به روش SPECT  و یا SPECT/CT  (شامل اسکنهای قلب (GATED)، استخوان، تمام بدن با ید-رادیواکتیو، DTPA، DMSA،ریه، تیروئید، پاراتیروئید، مغز، اکتروتاید، لنفوسینتی گرافی، RBC، MIBG، کبدوطحال، گالیوم و…)

⇐سایر اسکنهای معمول در پزشکی هسته ای (شامل اسکنهای مکل،مجاری اشکی، سیسترنوگرافی، هایدا/هپاتوبیلیاری، بیضه، کاپتوپریل، DRNC، ریفلاکس معده، ونتریکولوگرافی، تعیین GFRو…)

⇐انجام سنجش تراکم استخوان یک یا چند منطقه، سنجش تراکم استخوان تمام بدن، سنجش تراکم استخوان اختصاصی برای کودکان

 


 

اقداماتی که بطور اختصاصی در  مرکز پزشکی هسته ای انجام می گردد:

 

⇐اسکن ایکتال اسپکت مغز

⇐ ترانزیت کولون با گالیوم

⇐ MIBI باBREAST

⇐ اسکن پلاکت

⇐ اسکن گلبول سفید

⇐ MUGA

 


 

 

معرفی اعضا هیات علمی بخش در حال حاضر:

دکتر سعید فرزانه فر، دانشیار، متخصص پزشکی هسته ای

دکتر علیرضا زاکانی، استادیار،  متخصص پزشکی هسته ای

دکتر مهرشاد عباسی، دانشیار، متخصص پزشکی هسته ای

دکتر یلدا صالحی،استادیار، متخصص پزشکی هسته ای

دکتر نسیم وحید فر، استادیار، متخصص داروسازی هسته ای

دکتر پیمان شیخزاده، استادیار ، دکتری فیزیک پزشکی

 جهت کسب اطلاع بیشتر در خصوص اعضای هیات علمی این بخش در اینجا کلیک کنید……..


 

فعالیتهای علمی، آموزشی  بخش:

⇐ برگزاری کارگاه ۲ روزه PET/CT in Oncology

⇐ برگزاری کنفرانس های ماهیانه با همکاری سایر گروه های آموزشی

⇐ کلاس های مدون Book review به صورت هفتگی برای دستیاران بخش

⇐ کلاس های مقاله خوانی به شکل هفتگیبرای دستیاران بخش

⇐ شرکت مستمر در تومور بوردهای مختلف مجتمع بیمارستانی امام خمینی

⇐ برگزاری کلاس های آموزشی مختلف با همکاری سایر گروه های آموزشی

⇐ آموزش دستیاران رشته قلب و عروق در روتیشن های مربوطه

⇐ آموزش دستیاران فوق تخصصی غدد-داخلی و غدد-اطفال به صورت دوره ای

⇐ همکاری مشترک با گروه رادیولوژی جهت برگزاری روتیشن های آموزشی برای دستیاران

⇐ برگزاری کلاس های رادیوفارماسی به صورت هفتگی برای دستیاران

⇐ شرکت در سمینار ها و کنگره های سایر گروه های آموزشی مرتبط

⇐ تبادل دستیاران با گروه های آموزشی مختلف جهت فراگیری مطالب علمی آموزشی

⇐ برگزاری کلاس های آموزشی حفاظت از اشعه برای پرستاران و پرسنل بخش

⇐ برگزاری کلاس های آموزشی جهت تکنسین های مرکز به شکل دوره ای

⇐ برگزاری کلاس های آموزشی برای بیماران ید درمانی به همراه نمایش فیلم آموزشی

 


 

پتانسیل مطالعات و فعالیتهای پژوهشی  بخش:

 

فعالیت های پژوهشی در کنار فعالیت های تشخیصی ،درمانی و آموزشی بخش پزشکی هسته ای در حال انجام می باشد. علاوه بر دستیاران بخش پزشکی هسته ای دانشجویان دیگر رشته ها از جمله فیزیک، مهندسی پزشکی، رادیوفارماسی و … با بخش همکاری دارند. هیات علمی بخش توجه ویژه به پژوهش و نوآوری دارند و این توجه در احراز شاخص تحقیقاتی H بیست و رتبه پژوهشگر برتر جوان دانشگاه محقق شده است.

درپی دستاوردهای پژوهشی و حرکت در مرز علم بخش پزشکی هسته ای بیمارستان در جشنواره ابن سینا دانشگاه و جشنواره آموزشی پژوهشی مجتمع مورد تقدیر قرار گرفته است.چندین روش تشخیصی و درمانی یا منحصرا در بیمارستان امام خمینی انجام می شود ویا بیمارستان امام یکی ازمعدود مراکزی است که به انجام آن خدمت مبادرت می ورزد. تصویر برداری با گلبول سفید نشان دار ، تصویر برداری ونتریکولو گرافی هسته ای ، تصویر برداری قلب با MIBG، تصویر برداری فاز تشنجی بیماران مصروع و تعیین GFR بروش نمونه گیری دوگانه خون در حال حاضر منحصرا در بخش پزشکی هسته ای بیمارستان امام انجام می شود.

بیمارستان امام خمینی بیشترین بیماران را با چشمه های باز رادیو اکتیو در کشور درمان می نماید که درمانهای ارائه شده زیر فقط در معدودی بیمارستانهای دیگر در کشور ارایه می شود: رادیوسینوکتومی ، درمان تومورهای نورو اندوکرین و کانسر پروستات مقاوم به درمان با پپتید نشان دار شده با مواد رادیو اکتیو و درمان تسکینی دردهای استخوانی.

با توجه به برنامه تحقیقاتی  (Research Process Flowchart)تعریف شده برای مرکز تحقیقات در دو طیف زیر متمرکز شده است:۱-موارد کاربردی پایه شامل تعیین دقت روشهای تشخیصی و میزان اثر بخشی درمانهاو ۲- موارد علوم پایه شامل ساخت و بررسی توزیع بافتی داروها ی هسته ای و نشان دار سازی موارد ابداعی مانند پلاکت نشان دار و کاربری آنها مانند ارزیابی هورمون محرک ملاتونین نشان دار شده. در این راستا و در حوزه ارتباط با صنعت، همکاری با مهندسین داخلی در قسمت بررسی های کارآیی بالینی  گاما کمرای مختص قلب منجر به اخذ تاییدیه و تجاری سازی آن شد و از همان دستگاه هم اکنون در بخش بخوبی استفاده می شود.

بر این خط مشی مقالات منتشره مرکز طی ۳ سال گذشته بالغ بر ۵۰ عنوان است که در جستجوی مطالب علمی قابل دستیابی است. انتشار این تعداد مقالات با توجه به حضور ۴ هیات علمی متخصص پزشکی هسته ای شایان توجه می باشد.  از نظر ارتباطات بین رشته ای ، بیشترین تحقیقات مشترک با بخشهای زیر انجام شده و یا درحال انجام است: بخش غدد  درونریز، جراحی کانسر، قلب و عروق، نورولوژی، ریه و رادیولوژی. شایان ذکر است، نیروی محرک پژوهش انرژی لایزال جوانان جویای نام و دانش است، آغوش بخش پزشکی هسته ای بیمارستان همیشه برای این عزیزان گشوده بوده و خواهد بود.

 


 

فعالیتهای آموزشی و همایش های برگزار شده در  بخش:

 

⇐ همایش ۲ روزه PET/CT in Oncology

⇐ بررسی وایابیلیتی قلب با مدالیتی های پزشکی هسته ای

⇐ کاربرد پزشکی هسته ای در تشخیص و مدیریت پرکاری تیروئید

⇐ نقش PET/CT در تشخیص و درمان و پیگیری سرطان ریه

⇐ راهکارهای درمانی موثر در کانسر تیروئید مقاوم به درمان با ید رادیو اکتیو

⇐ نکات مهم در انجام تفسیر اسکن Tc-TRODAT و تشخیص انواع پارکینسونیسم

⇐ نقش PET/CT در تشخیص و پیگیری کنسر تخمدان

⇐ سمینار یک روزه آشنایی با مبانی اسکن قلب

⇐ نقش PET/CT در تشخیص، بررسی و پیگیری سرطان کولورکتال

⇐ نقش پزشکی هسته ای در تشخیص و درمان سرطان پروستات

 


 

پتانسیل بین المللی مرکز پزشکی هسته ای:

 

با توجه به پیشرفتهای تولید و بومی سازی داروهای هسته ای و قیمت مناسب آن در مقایسه با مقیاسهای بین المللی ، مهمترین پتانسیل بین الملل مرکز توریسم پزشکی است. هرچند بیماران بسیاری از کشورهای همسایه هم اکنون نیز از این امکان استفاده می کنند، تا استفاده از ظرفیت کامل این حوزه راه بسیار در پیش است. امکان تعریف پروژه های مشترک پژوهشی نیز بخصوص در زمینه درمان با چشمه های باز رادیو اکتیو وجود دارد.

از نظر تبادلات علمی دستیاران و هیات علمی محترم دوره هایی را در دانشگاه بن المان گذرانده اند و  تعدادی اعضای هیات علمی بخش دارای برد پزشکی هسته ای اروپا می باشند. ضمن توجه به توسعه این بخشپذیرش دانشپژوهان بین الملل و حضور هیات علمی دانشگاههای معتبر برای حضور در گردهمایی های علمی یا به عنوان استاد بازدید کننده و یا همکار  مورد عنایت خاص می باشد.