مجتمع بیمارستان امام خمینی(ره)

اتاق احیا

 

 

 

در ورودی مرکز اورژانس با فضایی حدود ۳۵ متر مربع و گنجایش ۴ بیمار نیازمند به مداخلات درمانی سریع و حیات بخش قرار دارد. هر تخت این اتاق مجهز به تجهیزان پایش علائم حیاتی است و تمام تجهیزات تشخیصی از جمله سونوگرافی Point-of-care (POC) و X-Ray ، امکانات و تجهیزات اداره راه هوایی و ونتیلاسیون و اعمال جراحی حیاتی محدود مانند کارگذاری Chest Tube، انجام DPL، Tracheostomy و در موارد بسیار خاصی با همکاری مستقیم تیم جراحی تروما امکان Emergent Thoracotomy موجود میباشد. در این واحد به طور شبانه روزی یک دستیار سال سوم طب اورژانس، دو پرستار باتجربه و کارآمد و یک کمک بهیار با تجربه مشغول انجام وظیفه میباشند. به طور متوسط تعداد ۲۰ بیمار بدحال یا مصدوم مولتیپل ترومای شدید در این واحد پزیرش شده، اقدامات احیا برای ایشان انجام میگردد. در هنگام اعلام کد تروما، اعضای تیم تروما در این محل گرد هم جمع شده و آماده پذیرش و احیا مصدوم مولتیپل تروما میباشند.